PDA

View Full Version : Game house (đã có crack)hacker_viet
12-03-2011, 08:42 PM
lần mò mãi mới tìm được ::cuoideu: mọi người cùng chơi cho zui! :

7 Wonders
http://www.mediafire.com/?zj43j4o0nm4
Copy Code
7 Wonders II
http://www.mediafire.com/?ozmnmomlzzz
Copy Code
10 Talismans
http://www.mediafire.com/?zwcizj3ndzz
Copy Code
Adventure Inlay Safari
http://www.mediafire.com/?dmnyd42dooz
Copy Code
Bounce Out
http://www.mediafire.com/?m5lyztnyxwj
Copy Code


Bounce Out Blitz
http://www.mediafire.com/?wohwzun4qmy
Copy Code


Burger Rush
http://www.mediafire.com/?mlmmr5n1jkz
Copy Code


Candy
http://www.mediafire.com/?zz1yjumymh5
Copy Code


Caribbean Mah Jong
http://www.mediafire.com/?20zlnn2evhh
Copy Code


Chocolatier 2
http://www.mediafire.com/?dw0zykndjdv
Copy Code


Diamond Detective
http://www.mediafire.com/?z2mgznmngyl
Copy Code


Diner Dash 2
http://www.mediafire.com/?tgwmujkyzaj
Copy Code


Diner Dash Flo on the Go
http://www.mediafire.com/?diumzqn0tjz
Copy Code


Diner Dash Hometown Hero
http://www.mediafire.com/?2imjymyrjdy
Copy Code


Dream Chronicles
http://www.mediafire.com/?jtmvwvjqnnt
Copy Code


Emerald Tale
http://www.mediafire.com/?qiddjjlmytw
Copy Code


Farm Frenzy
http://www.mediafire.com/?zzvlmlmoftw
Copy Code


Feeding Frenzy
http://www.mediafire.com/?temnzkinggw
Copy Code


Fish Tycoon
http://www.mediafire.com/?mnd10mmz4gm
Copy Code


Gem Drop
http://www.mediafire.com/?ztwb5oymndz
Copy Code


Hotel Solitaire Deluxe
http://www.mediafire.com/?hw0mzynfgyi
Copy Code


Insaniquarium
http://www.mediafire.com/?j5wrndglmjw
Copy Code


InSpheration
http://www.mediafire.com/?ow0qmfazty0
Copy Code


Jewel Quest II
http://www.mediafire.com/?ijmozjzzzyd
Copy Code


Mad Caps
http://www.mediafire.com/?utmyy22jxgq
Copy Code


Mahjong World
http://www.mediafire.com/?iijbe2emnmo
Copy Code


Mysteryville 2
http://www.mediafire.com/?ydjcqnuztri
Copy Code


Ocean Express
http://www.mediafire.com/?knixzn2jzhr
Copy Code


Pat Sajak's Trivia Gems
http://www.mediafire.com/?mzhinnmeihu
Copy Code


Paparazzi
http://www.mediafire.com/?kuozmfo0nyd
Copy Code


Phlinx To Go
http://www.mediafire.com/?ymdj3mziwkw
Copy Code


Shopmania
http://www.mediafire.com/?jmmn5z3qn2q
Copy Code


Slingo Deluxe
http://www.mediafire.com/?2j4l2tyotwk
Copy Code


Snowy Lunch Rush
http://www.mediafire.com/?ymnwjkzzy0m
Copy Code


Solitaire
http://www.mediafire.com/?uhydz3zzjy3
Copy Code


Solitaire3
http://www.mediafire.com/?wx22nz5rgzu
Copy Code


SpongeBob Collapse
http://www.mediafire.com/?t5mzznwj2zn
Copy Code


Sudoku
http://www.mediafire.com/?lwnug0myzzy
Copy Code


Stand O' Food
http://www.mediafire.com/?2jtzjjzymmq
Copy Code


Super Pool
http://www.mediafire.com/?yykj4mimoz2
Copy Code


Super Blackjack
http://www.mediafire.com/?nmhnokmmvze
Copy Code


Super Collapse 3
http://www.mediafire.com/?znqjdwmygjj
Copy Code


Tap a Jam
http://www.mediafire.com/?r2qgbjljutt
Copy Code


TextTwist
http://www.mediafire.com/?k2mjf2ohzxg
Copy Code


TriJinx
http://www.mediafire.com/?mvmzuhgwd2o
Copy Code


Tumblebugs
http://www.mediafire.com/?ynzoojzydmh
Copy Code


WHATword
http://www.mediafire.com/?ljnlyyayymz
Copy Code


Super Wild Wild Words
http://www.mediafire.com/?immed1ezdmn
Copy Code


SpongeBob Monopoly
http://www.mediafire.com/?j2zntmzni3h
Copy Code


Super Granny 4
http://www.mediafire.com/?j2hymdtddmz
Copy Code


Tiki Boom Boom
http://www.mediafire.com/?edymmnqvtnd
Copy Code


Word Monaco
http://www.mediafire.com/?tywz2tdnfcd
Copy Code


Wedding Dash
http://www.mediafire.com/?tnzjtyaenjz
Copy Code


Word Spiral
http://www.mediafire.com/?iddwydtjwwz
Copy Code


Virtual Families
http://www.mediafire.com/?rx748q5o6ih3014
Copy Code


Pastry Passion
http://www.mediafire.com/?nzmjc4dez0b
Copy CodeDa Vinci's Secret
http://www.mediafire.com/?ob7rbuwqou48kz6
Copy Code


Academy of Magic
http://www.mediafire.com/?uksdvakknvstls1
Copy Code


Astrobatics
http://www.mediafire.com/?am3gd5hypazmxx3
Copy Code


Bejeweled 2
http://www.mediafire.com/?6theiv0kagg660i
Copy Code


Cannon Blast
http://www.mediafire.com/?93m3et7v8p9sgdv
Copy Code


Alien Sky
http://www.mediafire.com/?17qm9z16668j7vk
Copy Code


Atomaders
http://www.mediafire.com/?yfzwg4y03z95czk
Copy Code


Amazing Adventures The Lost Tomb
http://www.mediafire.com/?b9znic4nt49
Copy Code


Feeding Frenzy 2
http://www.mediafire.com/?lrw6u56ib8ozpcc
Copy Code


Fab Fashion
http://www.mediafire.com/?wv4uxk0r2zmwp4o
Copy Code


Heroes of Hellas
http://www.mediafire.com/?w3g33c9mfj6g27w
Copy Code


Cubis Gold 2
http://www.mediafire.com/?qrcoltxg4aibp71
Copy Code


Jewel Quest
http://www.mediafire.com/?mya2tbwwn3o1mhi
Copy Code


Hotel Mahjong Deluxe
http://www.mediafire.com/?lnqt5gcc8nsk1eh
Copy Code


Jane's Hotel
http://www.mediafire.com/?0o17d9d1coxcn5e
Copy Codetạm thế này đã! lúc nào post tip!:laclaclac:

hacker_viet
12-03-2011, 08:42 PM
tip nè!
Jewel Quest Solitaire II
http://www.mediafire.com/?6dch3s12v283dhz
Copy Code


Little Shop of Treasures 2
http://www.mediafire.com/?2w2hu1zy99v4vkc
Copy Code


Luxor 2
http://www.mediafire.com/?z61zlyas3y98i66
Copy Code


Luxor Amun Rising
http://www.mediafire.com/?95co68ijw98m966
Copy Code


Mah Jong Medley
http://www.mediafire.com/?05swrh80q5f6pqm
Copy Code


Mahjong Quest
http://www.mediafire.com/?97mz1lunf72
Copy Code


Luxor 3
http://www.mediafire.com/?qt5wv23d5jlx162
Copy Code


Monopoly by Parker Brothers
http://www.mediafire.com/?j54e3vq7da2t05j
Copy Code


Monopoly Here & Now Edition
http://www.mediafire.com/?deyx4u8yzxdzgpu
Copy Code


SCRABBLE by GameHouse
http://www.mediafire.com/?cn1b3ol34j2ohdu
Copy Code


Sally's Salon
http://www.mediafire.com/?wsx8cos3c8nsl8p
Copy Code


Burger Rush
http://www.mediafire.com/?nwiuzkwduz3
Copy Code


Atlantis Quest
http://www.mediafire.com/?69zcbjan7pocbcs
Copy Code


Jewel Match
http://www.mediafire.com/?6arwjg63188484l
Copy Code


Puzzle Express
http://www.mediafire.com/?0464kbgs2efqqdx
Copy Code


Poker Superstars II
http://www.mediafire.com/?ezvrwo0pdiavmjq
Copy Code


Jojo's Fashion Show
http://www.mediafire.com/?b0c9yfvn8rc7k2n
Copy Code


Supercow
http://www.mediafire.com/?7pznzwtakn5z8bw
Copy Code


The Legend of El Dorado Deluxe
http://www.mediafire.com/?b17y0rb0k72wx5g
Copy Code


Zuma Deluxe
http://www.mediafire.com/?3hixbwattfg
Copy Code


Tik's Texas Hold 'em
http://www.mediafire.com/?hvlsf2o2bb99p29
Copy Code


Word Slinger
http://www.mediafire.com/?qb16ceba5mu124t
Copy Code


Tri-Peaks Solitaire To Go
http://www.mediafire.com/?r1jdow5l1she1rj
Copy Code


Yahtzee
http://www.mediafire.com/?d2thxjm9gyx
Copy Code


Wheel of Fortune 2
http://www.mediafire.com/?wv2u3fssqv0h2gp
Copy Code


The Scruffs
http://www.mediafire.com/?kwyetw6xqqcu7lu
Copy Code


Alice Greenfingers
http://www.mediafire.com/?fxdy2ynanmm
Copy Code


Acropolis
http://www.mediafire.com/?8zma2x05llz
Copy Code


Big Kahuna Reef
http://www.mediafire.com/?u51u8k8nmvg87yf
Copy Code


Combo Chaos
http://www.mediafire.com/?n92xfc9cnkxv7oi
Copy Code


BookWorm Deluxe
http://www.mediafire.com/?50hsdtrhx1nyb1p
Copy Code


Big Kahuna Reef 2
http://www.mediafire.com/?6nev7h7r7lzdbs6
Copy Code


Chainz
http://www.mediafire.com/?5vd7gm2ydfd
Copy Code


Casino Island To Go
http://www.mediafire.com/?5xj2bolnttpx1p0
Copy Code


Cradle of Rome
http://www.mediafire.com/?qaapwi2l6tbdfyw
Copy Code


Big City Adventure San Francisco
http://www.mediafire.com/?zu342d13l36d006
Copy Code


Chuzzle Deluxe
http://www.mediafire.com/?v34me1mppctjwd7
Copy Code


Big Island Blends
http://www.mediafire.com/?cdmt9ypdixi
Copy Code


Bookworm Adventures Deluxe
http://www.mediafire.com/?9fcguj8bzju63z8
Copy Code


Cafe Mahjong
http://www.mediafire.com/?9bb4aonoekq0zcy
Copy Code


Fairy Treasure
http://www.mediafire.com/?iv77qr361w75pwx
Copy Code


Flip Words
http://www.mediafire.com/?kam21jlbjua7gm7
Copy Code


Super Letter Linker
http://www.mediafire.com/?cwjayymhggz
Copy Code


Build-a-lot
http://www.mediafire.com/?5dswjx1syx8
Copy Code


Luxor
http://www.mediafire.com/?8ibapyiovc6jeix
Copy Code


Mahjong Escape
http://www.mediafire.com/?kabfaanysq19yfa
Copy Code


Magic Ball 3
http://www.mediafire.com/?c68ghk1v9jarcqf
Copy Code


Burger Island
http://www.mediafire.com/?egdnj9vhkxs
Copy Code


Hide & Secret
http://www.mediafire.com/?fw2e0tulp2ta41s
Copy Code


Cake Mania 2
http://www.mediafire.com/?a5w0g7niifvlm58
Copy Code


Pirateville
http://www.mediafire.com/?6z99muexx0e
Copy Code


Delicious 2 Deluxe
http://www.mediafire.com/?dw9dzkzbkn1
Copy Code


Pirate Poppers
http://www.mediafire.com/?42xynfwduwn
Copy Code


Around the World in 80 Days
http://www.mediafire.com/?fay1nikonyy
Copy Code


Blood Ties
http://www.mediafire.com/?9tu43l0nmfm
Copy Code


G.H.O.S.T. Hunters
http://www.mediafire.com/?0yhjvmu2ad4
Copy Code


Mortimer Beckett and the Secrets of Spooky Manor
http://www.mediafire.com/?ajyjxynweya
Copy Code


Cate West The Vanishing Files
http://www.mediafire.com/?dbbbc0e74gyn2bu
Copy Code


Ricochet Lost Worlds
http://www.mediafire.com/?3ld68fbkxe54juw
Copy Code


Rebound Lost Worlds Recharged
http://www.mediafire.com/?vwsvsyj537ydlpb
Copy Code


Super Collapse Puzzle Gallery
http://www.mediafire.com/?ve591d56zaw7be5
Copy Code


Rocket Mania Deluxe
http://www.mediafire.com/?9ccc77cnn7v7ywn
Copy Code


Mysteryville
http://www.mediafire.com/?f1l3fgg2drbxaik
Copy Code


Mah Jong Quest II
http://www.mediafire.com/?l16wnrhe85m4mi1
Copy Code


Ricochet Infinity
http://www.mediafire.com/?l2y2ye9xlvvngec
Copy Code

Neptune's Secret
http://www.mediafire.com/?rvrzrmrr9xtihfp
Copy Code


Babel Deluxe
http://www.mediafire.com/?tkk1cb56qk953rg
Copy Code


Aloha TriPeaks
http://www.mediafire.com/?iwyjtddujnz
Copy Code


Belle's Beauty Boutique
http://www.mediafire.com/?zg1cjggnioh
Copy Code


Puzzle Inlay
http://www.mediafire.com/?0f0pnp3rjj7p3yz
Copy Code


Magic Inlay
http://www.mediafire.com/?qa7t30gp6h52741
Copy Code


Super Pop & Drop
http://www.mediafire.com/?co737lmcipia7z6
Copy Code


SpongeBob Collapse
http://www.mediafire.com/?sq7nulaf4ugnr6n
Copy Code


Cradle of Persia
http://www.mediafire.com/?us3ran7mmpcapor
Copy Code


Gutterball 2
http://www.mediafire.com/?qstqdzq266m88xq
Copy Code


LEGO Chic Boutique
http://www.mediafire.com/?d56695xcvwwj3y0
Copy Code


Lifetime RSVP
http://www.mediafire.com/?hcvubm1nd85psfb
Copy Code


Yahtzee Texas Hold'em
http://www.mediafire.com/?qc56c1s03167b67
Copy Code


The Magician's Handbook Cursed Valley
http://www.mediafire.com/?61ggsagpxbbxla8
Copy Code


Invadazoid
http://www.mediafire.com/?jutlmyosllb
Copy Code


Babysitting Mania
http://www.mediafire.com/?nngftg0tuxl
Copy Code


Monarch The Butterfly King
http://www.mediafire.com/?9panml2vmmm
Copy Code


Tropix
http://www.mediafire.com/?1yjtmdbg7kf
Copy Code


Sunset Studio Deluxe
http://www.mediafire.com/?135yweygmvb
Copy Code


Peggle Deluxe
http://www.mediafire.com/?ujfaj4atxzo
Copy Code


Rainforest Adventure
http://www.mediafire.com/?mrd0n01wmia
Copy Code


Nanny Mania
http://www.mediafire.com/?ymobmjw0dzm
Copy Code


Mariposa
http://www.mediafire.com/?0dftllcdnma
Copy Code


Bookworm Adventures Deluxe
http://www.mediafire.com/?d1mdjd1bd1c
Copy Code


AirStrike 3D
http://www.mediafire.com/?jjsyuxnnwmk
Copy Code


Zodiac Tower
http://www.mediafire.com/?hxyxiknjidi
Copy Code
http://www.filesend.net/download.php?f=626397f8b867190e8feefce9585c7ac5
Copy Code


Caramba Deluxe
http://www.mediafire.com/?hsxsdndgjyo
Copy Code


Word Harmony
http://www.mediafire.com/?maqne5mmzwd
Copy Code


Word Cross
http://www.mediafire.com/?mgti5hdumb3
Copy Code


The Office
http://www.mediafire.com/?0xed6m957h2zrm6
Copy Code


Hyperballoid 2
http://www.mediafire.com/?9mofdbtuzd3
Copy Code


Big City Adventure Sydney
http://www.mediafire.com/?eybd59ttym2
Copy Code


Fashion Boutique
http://www.mediafire.com/?nm2ekyi0bmx
Copy Code


Super Granny 3
http://www.mediafire.com/?tjezgnd9kpb
Copy Code


Vogue Tales
http://www.mediafire.com/?hv4zyjdwmey
Copy Code


Pin High Country Club Golf
http://www.mediafire.com/?4yz1mjneice
Copy Code


Sparkle
http://www.mediafire.com/?mw44yolgzo5
Copy Code


Hidden Relics
http://www.mediafire.com/?ozzou41yizj
Copy Code


Fishdom
http://www.mediafire.com/?dkikndmyykd
Copy Code


Parking Dash
http://www.mediafire.com/?mzjywzw1yin
Copy Code


Blackjack
http://www.mediafire.com/?2unzjmoyzim
Copy Code


Build in Time
http://www.mediafire.com/?hjmntnmmkxi
Copy Code


Build-a-lot 2 - Town of the Year
http://www.mediafire.com/?zjyj5fiwwgz
Copy Code


Build-a-lot 3 - Passport to Europe
http://www.mediafire.com/?5zuvzzjzan2
Copy Code


Jojo's Fashion Show
http://www.mediafire.com/?0cdbmjg3tiy
Copy Code


Jojo's Fashion Show 2
http://www.mediafire.com/?izhnhelutmv
Copy Code


Hammer Heads Deluxe
http://www.mediafire.com/?ezmzmgotw40
Copy Code


Pizza Frenzy
http://www.mediafire.com/?nemmm3wf0zd
Copy Code

manhtuan201992
12-03-2011, 09:50 PM
Có hình post minh họa đi! xem toàn cái list cũng chả biết game nào vs game nào!

hacker_viet
12-03-2011, 09:56 PM
:taon:tình hình game nhỏ không có ảnh cậu ạ! ( nhỏ + nhiều---> ngại)

heaven tad
12-03-2011, 09:57 PM
đúng rồi
limit 15 image 1 bài post
post thành nhiều lại bảo là spam :phincmui:

manhtuan201992
12-03-2011, 11:00 PM
nhiều bài quá thì chia thread ra! kiểu như P1, P2 chẳng hạn! nhiều quá hơi hoa mắt thật! :) dù sao cũng rất vui vì tinh thần đóng góp chăm chỉ! :)

MooMoo
13-03-2011, 08:19 PM
Nhiều vãi :thahoi:, mờ cậu này chưa có kinh nghiệm rồi, tách nhỏ ra vài bài, vừa câu thank vừa tăng bài viết nữa >:)

hacker_viet
13-03-2011, 08:32 PM
hi! mình muốn mọi người chơi cùng cho zui ! chơi một mình chán lém! :angel:

MR_BANK
07-04-2011, 06:25 PM
dày công sưu tầm!

trucquynh
07-04-2011, 07:08 PM
tìm cả game popcap đi =p~