Cuộc thi ảnh: "Tôi - Ngày ấy - Bây giờ"

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

  1. web k? to?n

    ,
  2. cuoc thi anh toi ngay ay bay gio

    ,
  3. tôi ngày ấy bây giơ

    ,
  4. Ảnh ấy