Bầu Trời Xám

New Member

Bầu Trời Xám được nhìn thấy lần cuối:
15/6/13