chờ người nơi ấy

New Member, 24

chờ người nơi ấy được nhìn thấy lần cuối:
9/6/14