duly

New Member, 21

duly được nhìn thấy lần cuối:
6/6/16