Đừng hỏi tại sao

New Member, đến từ kế toán-kiểm toán

Đừng hỏi tại sao được nhìn thấy lần cuối:
5/1/13