_Fuzy_

<B><font color="purple"><marquee scrollamount="4">, 24, đến từ LX.US =^.^=

_Fuzy_ được nhìn thấy lần cuối:
7/5/16