hỏi để làm gì

New Member, đến từ kế toán kiểm toán

hỏi để làm gì được nhìn thấy lần cuối:
21/3/13