K19 - Mạnh Chớp - vOz

New Member, Nam, đến từ Trên mặt đất, dưới mặt trời

Lúc bình thường thì vui vẻ và hài hước, nhưng rất ít khi bình thường 24/8/16

K19 - Mạnh Chớp - vOz được nhìn thấy lần cuối:
5/4/18