.:KiD:.

New Member, đến từ 401

.:KiD:. được nhìn thấy lần cuối:
6/6/14