lại mất rồi

New Member, đến từ KT

lại mất rồi được nhìn thấy lần cuối:
31/3/13