Lính lau súng

New Member

Lính lau súng được nhìn thấy lần cuối:
11/6/14