Long Thor

New Member

Long Thor được nhìn thấy lần cuối:
12/1/14