Mặt Trời Khuyết

New Member

Mặt Trời Khuyết được nhìn thấy lần cuối:
22/10/13