Nắng vàng

New Member

Nắng vàng được nhìn thấy lần cuối:
21/6/13