_newsun_

New Member, đến từ tai chinh

_newsun_ được nhìn thấy lần cuối:
5/6/11