Ngân lùn

New Member, đến từ Anh Tài Chính

Ngân lùn được nhìn thấy lần cuối:
10/9/11