poor.billion

New Member, đến từ co khi

poor.billion được nhìn thấy lần cuối:
25/11/11