Sắc Nữ

New Member, Nữ, đến từ Thanh Trì, Hà Nội

"Bao giờ em mới lớn đây?" <3 7/11/14

Sắc Nữ được nhìn thấy lần cuối:
31/3/17