Tạ Thành Đạt

Miss in action / Kill in action

Tạ Thành Đạt được nhìn thấy lần cuối:
7/12/13