than

New Member, đến từ kttc

than được nhìn thấy lần cuối:
14/6/13