Trùm ngơ

New Member, đến từ Kế toán kiểm toán

Trùm ngơ được nhìn thấy lần cuối:
14/6/12