Hướng dẫn cách viết lại câu, các cấu trúc câu thường gặp trong dạng bài viết lại câu, bài tập luyện tập.
chúc các bạn học tốt
Mã nguồn PHP:
http://www.mediafire.com/?z5xc590aodrvkk7