Tìm Svnhforum trên Facebook

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  Postgraduate
  Bài viết
  353
  Thanks
  1
  Thanked 101 Times in 49 Posts

  Bài viết 37 chuẩn mực kiểm toán

  QUYẾT ĐỊNH
  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120/1999/QĐ-BTC
  NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ
  CÔNG BỐ 4 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
  - Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân;
  Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,
  File đính kèm File đính kèm

 2. Have 1 people(s) rated R.P. Reason Pack
  thanhmaihd 1 Thanked Post


  Total score : R.P. 1 View Rating Log

Thẻ của đề tài này:

37 chuẩn mực kiểm toán việt nam

37 chuan muc kiem toan

37 chuẩn mực kiểm toán

37 chuan muc kiem toan viet nam

download 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam

Đánh dấu