39 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn pháp luật đại cương

mynoidanh1930/8/11

 1. mynoidanh19

  mynoidanh19 New Member

  Bài viết:
  46
  Đã được thích:
  40
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  25/8/11
  các bạn tham khảo chuẩn bị cho kì thi nha
  1. Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản?
  a. Quyền sở hữu
  b. Quyền chiếm hữu
  c. Quyền sử dụng
  d. Quyền định đoạt
  2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất là
  a. 20 năm
  b. 30 năm
  c. 35 năm
  d. 50 năm
  3. yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại của xã hội
  a. Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp
  b. Sự thiệt hại của xã hội là kết quả tất yếu
  c. Hậu quả của vi phạm pháp luật phù hợ với mục đích của chủ thể
  d. Hành vi xảy ra trước sự thiệt hại
  4. Khi người chết thuộc thế hệ thứ 2 thì người thụôc hàng thừa kế thứ nhất là:
  a. Vợ
  b. Con
  c. Bố mẹ nuôi
  d. Bố mẹ đẻ
  e. Tất cả đều đúng
  5. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là
  a. Không xác định đựơc thời điểm kết thúc
  b. Có thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng
  c. Có thời hạn trên 36 tháng
  d. Tất cả đều đúng
  6. Giao dịch dân sự bi vô hiệu khi:
  a. Vi phạm điều cấm của pháp luật
  b. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
  c. Không tuân thủ quy định và hình thức
  d. Cả a và c đúng
  e. Tất cả đều đúng
  7. Nội dung của trách nhiệm pháp lý thể hiện
  a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
  b. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý
  c. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý
  d. Việc chủ thể vi phạm pháp luật có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả bất lợi
  8. Thời hạn chuẩn b5i xét xử đối với tội rất nghiêm trọng là
  a. 60 ngày
  b. 45 ngày
  c. 2 tháng
  d. 3 tháng
  9. Đối tượng không thuộc trường hợp có thể áp dụng tạm giữ là người bị bắt khi
  a. Người phạm tội tự thú, đầu thú
  b. Trường hợp khẩn cấp
  c. Phạm tội quả tang
  d. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
  10. Trong thời hạn 15 đến 30 ngày phải mở phiên toà xét xử được tính từ
  a. Ngày thẩm phán nhận đựơc hồ sơ vụ án
  b. Ngày Viện kiểm sát chuyển hồ sơ sang toà án
  c. Ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử
  d. Ngày có quyết định truy tố
  11. Hình phạt …. đựơc áp dụng khi
  a. Bản án có hiệu lực pháp luật
  b. Chấp hành xong án phạt tù
  c. Thi hành xong án phạt tiền
  d. Được hưởng án treo
  12. Vịêc xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai đoạn
  a. Xét xử tái thẩm
  b. Xét xử sơ thẩm
  c. Xét xử phúc thẩm
  d. Xét xử giám đốc thẩm
  13. Trình tự tố tụng đựơc sắp xếp theo thứ tự nào sau đây
  a. Điều tra – khởi tố – truy tố – xét xử
  b. Khởi tố – truy tố – điều tra – xét xử
  c. Truy tố – điều tra – khởi tố – xét xử
  d. Khởi tố – điều tra – truy tố – xét xử
  14. Khi có những tình tiết mới đựơc phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật sẽ đựơc giải quyết theo trình tự:
  a. Giám đốc thẩm
  b. Tái thẩm
  c. Phúc thẩm
  d. Tất cả đều đúng
  15. Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân:
  a. Không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
  b. Bị giải thể
  c. Tất cả đều đúng
  d. Bị tuyên bố phá sản
  e. Cả b và c đúng
  16. Quan hệ pháp luật hình thành do
  a. Ý chí của cá nhân tham gia quan hệ xã hội
  b. Ý chí của Nhà nước
  c. Ý chí của pháp nhân
  d. Ý chí của tổ chức xã hội
  17. Một trong những điều kiện để di chúc bằng văn bản có người làm chứng có hiệu lực là
  a. Phải đựơc công chứng, chứng thực
  b. Phải có một người làm chứng
  c. Phải đánh số từng trang
  d. Người làm chứng phải xác nhận chữ ký của người lập di chúc
  18. Năng lực hành vi xuất hiện ở cá nhân khi
  a. Có khả năng nhận thức
  b. Được sinh ra
  c. Đạt đến độ tuổi nhất định
  d. Đạt đến độ tuổi nhất định và có khả năng nhận thức
  19. Năng lực hành vi của pháp nhân xuất hiện
  a. Khi được cấp con dấu và mã số thuế
  b. Cùng với năng lực pháp luật
  c. Khi có quyết định thành lập pháp nhân
  d. Tất cả đều đúng
  20. Sự biến pháp lý là những sự kiện thực tế:
  a. Không phản ánh ý chí của con người
  b. Phản ánh ý chí của con người
  c. Được pháp luật quy định
  d. Không phản ánh ý chí của con người và đựơc pháp luật quy định
  21. Hợp đồng dân sự được thể hiện qua hình thức
  a. Hợp đồng miệng
  b. Hợp đồng bằng văn bản không có công chứng, chứng thực
  c. Hợp đồng có công chứng, chứng thực
  d. Tất cả đều đúng
  22. Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền xét xử
  a. Sơ thẩm vụ án hình sự có khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình
  b. Phúc thẩm bản án Hình sự của toà án nhân dân cấp quận huyện chưa có hiệu lực pháp luật
  c. Phúc thẩm bản án hình sự của toà án nhân dân cấp tỉnh (thành phố) chưa có hiệu lực pháp luật
  d. Tất cả đều đúng
  23. Trong bộ máy nhà nước ta, cơ quan quyền lực Nhà nước al2?
  a. Chính phủ
  b. Chủ tịch nước
  c. Ủy ban nhân dân
  d. Quốc hội
  24. Cơ quan hành chính Nhà nước trong bộ máy Nhà nước ta là:
  a. Hội đồng nhân dân
  b. Viện Kiểm sát nhân dân
  c. Toà án nhân dân
  d. Bộ tư pháp
  25. Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đựơc áp dụng khi
  a. Chấp hành xong án phạt tù
  b. Từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt là cảnh cáo
  c. Từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt là cải tạo không giam giữ
  d. Từ ngày đựơc hưởng án treo
  e. Cả a,b,c,d đều đúng
  26. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là
  a. Không xác định đựơc thời điểm kết thúc
  b. Có thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng
  c. Có thời hạn trên 36 tháng
  d. Tất cả đều đúng
  27. Hệ thống cơ quan xét xử hiện nay bao gồm
  a. Toà hình sự, Toà dân sự và các Toà khác
  b. Toà sơ thẩm và Toà phúc thẩm
  c. Toà án nhân dân huyện (quận), tỉnh (thành phố), Toà án nhân dân tối cao
  d. Toà án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân các cấp
  28. Công dân có quyền ứng cửa vào Quốc Hội và Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luâ5t khi
  a. Đủ 21 tuổi
  b. Đủ 20 tuổi trở lên
  c. Đủ 16 tuổi trở lên
  d. Đủ 18 tuổi trở lên
  29. Chủ thể có tự do ý chí để lựa chọn cách thức xử sự phù hợp với ý chí của mình là dấu hiệu thuộc về
  a. Năng lực pháp luật
  b. Năng lực trách nhiệm pháp lý
  c. Năng lực chủ thể
  d. Năng lực hành vi
  30. Người thừa kế tài sản là
  a. Người đủ 18 tuổi vào thời điểm mở thừa kế
  b. Người còn sống vào thời điểm mở thừa kế
  c. Người không có tài sản
  d. Là công dân Việt Nam
  31. Phân chia thừa kế theo pháp luật khi
  a. Phần tài sản không định đoạt theo di chúc
  b. Người thừa kế chết trước hoặc chết chung thời điểm với người để lại thừa kế
  c. Người thừa kế theo di chúc từ chối nhận di sản
  d. Tất cả đều đúng
  32. Người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là
  a. Con chưa thành niên
  b. Cháu đích tôn
  c. Con trưởng
  d. Con thứ
  33. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân bị hạn chế khi
  a. Không có khả năng nhận thức
  b. Đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
  c. Bị nghiện ma tuý
  d. Tất cả đều sai
  34. Cá nhân không có năng lực hành vi dân sự khi
  a. Nghiện rượu
  b. Bị Toà án tuyên bố
  c. Bị mất trí
  d. Chưa đủ 6 tuổi
  35. Trục xuất là hình phạt chỉ áp dụng với
  a. Người không có quốc tịch
  b. Công dân Việt Nam
  c. Ngừơi nước ngoài
  d. Cả a và c đúng
  36. Tử hình là hình phạt
  a. Tứơc quyền công dân của người phạm tội
  b. Tước quyền sống của người phạm tội
  c. Cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội vĩnh viễn
  d. Tất cả đều đúng
  37. Biện pháp cưỡng chế nào sau đây là hình phạt
  a. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  b. Cải tạo không giam giữ
  c. Án treo
  d. Tất cả đều đúng
  38. Người được hưởng thừa kế ….
  a. Cháu (con của anh, chị người chết)
  b. …. của người chết
  c. Cháu nội, cháu ngoại của người chết
  d. Tất cả đều sai
  39. Biện pháp cưỡng chế nào sau đây là hình phạt
  a. Phạt tiền
  b. Bắt tạm giam
  c. Đưa vào trường giáo dưỡng
  d. Tất cả đều sai

  Đáp án tham khảo
  1-b
  2-a
  3-d
  4-a
  5-a
  6-e
  7-d
  8-b
  9-b
  10-c
  11-a
  12-c
  13-d
  14-b
  15-e
  16-a
  17d
  18-b
  19d
  20-d
  21-d
  22-d
  23-d
  24-d
  25-c
  26-a
  27-c
  28-a
  29-d
  30-b
  31-d
  32-a
  33-c
  34-b
  35-c
  36-d
  37-b
  38-d
  39-a
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. trắc nghiệm thừa kế

  ,
 2. trac nghiem phap luat dai cuong co dap an

  ,
 3. câu hỏi trắc nghiệm về thừa kế

  ,
 4. trắc nghiệm pháp luật đại cương,
 5. bài tập chia thừa kế pháp luật đại cương,
 6. 39 câu,
 7. trac nghiem quyen thua ke,
 8. bài tập trac nhiem thua ke,
 9. trắc nghiệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý,
 10. Câu hỏi về phần vi phạm pháp luật,
 11. bài tập pháp luật đại cương về quyền thừa kế,
 12. câu hỏi trắc nghiệm trách nhiệm phấp lí,
 13. cau hoi trac nhiem ve chia tai san,
 14. phap luat dai cuong ve thua ke tai san,
 15. bài tập chia thừa kế có đáp án,
 16. câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án,
 17. đề cương ôn tập trắc nghiệm môn pháp luật đại cương,
 18. trac nghiem phan thua ke phap luat,
 19. bai tap tinh toan tong han tu pldc,
 20. những câu hỏi trắc nghiệm về luật thừa kế