54 Từ Vựng Về Công Việc

Nguyễn Thanh Nga23/12/13

 1. Nguyễn Thanh Nga

  Nguyễn Thanh Nga New Member

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  16/12/13
  [​IMG]

  1. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch

  2. application form /æplɪ'keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc

  3. interview /'intəvju:/: phỏng vấn

  4. job /dʒɔb/: việc làm

  5. career /kə'riə/: nghề nghiệp

  6. part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian

  7. full-time: toàn thời gian

  8. permanent /'pə:mənənt/: dài hạn

  9. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời

  10. appointment /ə'pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp

  11. ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo

  12. contract /'kɔntrækt/: hợp đồng

  13. notice period: thời gian thông báo nghỉ việc

  14. holiday entitlement: chế độ ngày nghỉ được hưởng

  15. sick pay: tiền lương ngày ốm

  16. holiday pay: tiền lương ngày nghỉ

  17. overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc

  18. redundancy /ri'dʌndənsi/: sự thừa nhân viên

  19. redundant /ri'dʌndənt/: bị thừa

  20. to apply for a job: xin việc21. to hire: thuê

  22. to fire /'faiə/: sa thải

  23. to get the sack (colloquial): bị sa thải

  24. salary /ˈsæləri/: lương tháng

  25. wages /weiʤs/: lương tuần

  26. pension scheme / pension plan: chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu

  27. health insurance: bảo hiểm y tế

  28. company car: ô tô cơ quan

  29. working conditions: điều kiện làm việc

  30. qualifications: bằng cấp

  31. offer of employment: lời mời làm việc

  32. to accept an offer: nhận lời mời làm việc

  33. starting date: ngày bắt đầu

  34. leaving date: ngày nghỉ việc

  35. working hours: giờ làm việc

  36. maternity leave: nghỉ thai sản

  37. promotion /prə'mou∫n/: thăng chức

  38. salary increase: tăng lương

  39. training scheme: chế độ tập huấn

  40. part-time education: đào tạo bán thời gian

  41. meeting /'mi:tiɳ/: cuộc họp

  42. travel expenses: chi phí đi lại

  43. security /siˈkiuəriti/: an ninh

  44. reception /ri'sep∫n/: lễ tân

  45. health and safety: sức khỏe và sự an toàn

  46. director /di'rektə/: giám đốc

  47. owner /´ounə/: chủ doanh nghiệp

  48. manager /ˈmænәdʒər/: người quản lý

  49. boss /bɔs/: sếp

  50. colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp

  51. trainee /trei'ni:/: nhân viên tập sự

  52. timekeeping: theo dõi thời gian làm việc

  53. job description: mô tả công việc

  54. department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban

  Chúc các bạn may mắn và thành công với vốn từ vựng này nhé! :X
  Have a nice weekend!!! AND MERRY CHIRSITMAS....
   
  1 People like this