a(chị) giúp em bài này vs ạ

Thảo luận trong 'Nhắn gấp - Giúp đỡ' bắt đầu bởi tô thị lan hương, 3/11/15.

 1. Xét một nền kinh tế với các hàm số sau đây:
  Hàm tiêu dùng :C=28+0,8(Y-T)
  Hàm đầu tư :I=272
  Hàm chi tiêu chính phủ:G=500
  Thuế ròng :T=0,25Y
  a,viết phương trình đg tổng chi tiêu
  b,xác định mức sản lượng cân bằng.giả sử chi tiêu chính phủ giảm xuống còn 375 và thuế suất giảm xuống còn 0,2
  c,viết phương trình đg tiêu dùng mới