ai giải giúp mình với ạ !!

doanhay926/4/15

 1. doanhay9

  doanhay9 New Member

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  16/4/15
  1.Có 2 hộp thuốc. Hộp I có 15 lọ thuốc trong đó có 5 lọ thuốc A và 10 lọ thuốc B; hộp II có 20 lọ thuốc trong đó có 7 lọ A và 13 lọ B

  a/ Lấy ngẫu nhiên 6 lọ thuốc ở hộp I, tính xác suất có 3 lọ thuốc A; nhiều nhất 2 lọ thuốc B?

  b/ Lấy ngẫu nhiên 9 lọ thuốc ở hộp II, tính xác suất có 5 lọ thuốc A; ít nhất 2 lọ thuốc B?

  c/ Lấy ngẫu nhiên từ lô thứ I ra 5 lọ thuốc và từ lô II ra 10 lọ thuốc. Tính xác suất trong 15 lọ thuốc được lấy có 3 lọ thuốc A; ít nhất 2 lọ thuốc B?

  d/ Lấy ngẫu nhiên từ lô thứ I ra 5 lọ thuốc và từ lô II ra 10 lọ thuốc. Nếu biết giá lọ thuốc A là 300.000 đồng/lọ và giá lọ B là 500.000 đồng/lọ. Tính trung bình và phương sai của tổng giá tiền 15 lọ thuốc được lấy?

  2. Bệnh M có hai loại M1 và M2. Đối với bệnh nhân bị bệnh M, lượng Cholesterol của bệnh nhân bị M1 có phân phối chuẩn với trung bình là 1,50 và độ lệch chuẩn là 0,25. Còn lượng Cholesterol của bệnh nhân bị M2 có phân phối chuẩn với trung bình là 2,50 và độ lệch chuẩn là 0,25. Đặt phép chẩn đoán: Nếu bệnh nhân bệnh M có lượng Cholesterol lớn hơn 2 thì chẩn đoán bệnh nhân đó bị M2; còn nếu lượng Cholesterol từ 2 trở xuống thì chẩn đoán bệnh nhân đó bị M1. Tìm xác suất sai lầm của phép chuẩn đoán trên trong mỗi trường hợp?

  3. Tỷ lệ lỗi khi dập thuốc của xí nghiệp A là 0,0004. Một lô hàng gồm 10.000 viên thuốc do xí nghiệp A dập. Tính xác suất lô hàng trên có:
  a/ it nhất 2 viên thuốc bị lỗi?
  b/ đúng 30 viên thuốc bị lỗi?
  c/ từ 40 đến 45 viên thuốc bị lỗi?

  4. Khi truyền một loại huyết thanh cho 1000 người trung bình có 1 trường hợp bị phản ứng. Dùng huyết thanh trên truyền cho 3000 người. Tính xác suất trong 3000 người được truyền huyết thanh
  a/ có đúng 5 người bị phản ứng?
  b/ có nhiều nhất 2 người bị phản ứng?
  c/ có ít nhất 4 người bị phản ứng?