ai giúp em tính cái p-value này với

Le Tu8/6/14

 1. Le Tu

  Le Tu New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  4/9/13
  Bảng 2. 2KT PHÒNG CHỐNG SXH THEO ĐẶC TÍNH CỦA MẪU
  [TABLE="width: 588, align: center"]
  [TR]
  [TD]Biến số
  [/TD]
  [TD]Phân loại
  [/TD]
  [TD]Số điều tra
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]KT tốt
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]KT chưa tốt
  [/TD]
  [TD]P value
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tần số
  [/TD]
  [TD]Tỷ lệ
  [/TD]
  [TD]Tần số
  [/TD]
  [TD]Tỷ lệ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giới
  [/TD]
  [TD]Nam
  [/TD]
  [TD]44
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [TD]
  0,8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nữ
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]19
  [/TD]
  [TD]34%
  [/TD]
  [TD]37
  [/TD]
  [TD]66%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tuổi
  [/TD]
  [TD]"=<35
  [/TD]
  [TD]13
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]31%
  [/TD]
  [TD]9
  [/TD]
  [TD]69%
  [/TD]
  [TD]
  0,73
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]>35
  [/TD]
  [TD]87
  [/TD]
  [TD]31
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]NN
  [/TD]
  [TD]Làm Ruộng
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]31%
  [/TD]
  [TD]22
  [/TD]
  [TD]69%
  [/TD]
  [TD]
  0,59
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Khác
  [/TD]
  [TD]68
  [/TD]
  [TD]25
  [/TD]
  [TD]37%
  [/TD]
  [TD]43
  [/TD]
  [TD]63%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]TĐHV
  [/TD]
  [TD]Dưới cấp I
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]20%
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]80%
  [/TD]
  [TD]
  0,29
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cấp I trở lên
  [/TD]
  [TD]90
  [/TD]
  [TD]33
  [/TD]
  [TD]37%
  [/TD]
  [TD]57
  [/TD]
  [TD]63%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]KTGD
  [/TD]
  [TD]Nghèo
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]30%
  [/TD]
  [TD]7
  [/TD]
  [TD]70%
  [/TD]
  [TD]
  0,73
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Không Nghèo
  [/TD]
  [TD]90
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]58
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  NHẬN XÉT:
  Các yếu tố giới, tuổi, NN, TĐHV, KTGĐ, đều không phải là yếu tố gây nhiễu lẫn yếu tố kết hợp (P value > 0,05).
  Người làm ruộng có KT tốt về SXH (32%) thấp hơn nhóm người làm nghề khác (68%), tương tự ở nhóm đối tượng có TĐHV thấp, và nhóm hộ nghèo.
  Nhóm có TĐHV > cấp I và nhóm HGĐ có kinh tế không thuộc diện nghèo có KT đúng (90%) cao hơn so với nhóm học vấn từ cấp I trở xuống (10%).Bảng 2. 2KT PHÒNG CHỐNG SXH THEO ĐẶC TÍNH CỦA MẪU
  [TABLE="width: 588, align: center"]
  [TR]
  [TD]Biến số
  [/TD]
  [TD]Phân loại
  [/TD]
  [TD]Số điều tra
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]KT tốt
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]KT chưa tốt
  [/TD]
  [TD]P value
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tần số
  [/TD]
  [TD]Tỷ lệ
  [/TD]
  [TD]Tần số
  [/TD]
  [TD]Tỷ lệ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giới
  [/TD]
  [TD]Nam
  [/TD]
  [TD]44
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [TD]
  0,8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nữ
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]19
  [/TD]
  [TD]34%
  [/TD]
  [TD]37
  [/TD]
  [TD]66%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tuổi
  [/TD]
  [TD]"=<35
  [/TD]
  [TD]13
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]31%
  [/TD]
  [TD]9
  [/TD]
  [TD]69%
  [/TD]
  [TD]
  0,73
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]>35
  [/TD]
  [TD]87
  [/TD]
  [TD]31
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]NN
  [/TD]
  [TD]Làm Ruộng
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]31%
  [/TD]
  [TD]22
  [/TD]
  [TD]69%
  [/TD]
  [TD]
  0,59
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Khác
  [/TD]
  [TD]68
  [/TD]
  [TD]25
  [/TD]
  [TD]37%
  [/TD]
  [TD]43
  [/TD]
  [TD]63%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]TĐHV
  [/TD]
  [TD]Dưới cấp I
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]20%
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]80%
  [/TD]
  [TD]
  0,29
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cấp I trở lên
  [/TD]
  [TD]90
  [/TD]
  [TD]33
  [/TD]
  [TD]37%
  [/TD]
  [TD]57
  [/TD]
  [TD]63%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]KTGD
  [/TD]
  [TD]Nghèo
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]30%
  [/TD]
  [TD]7
  [/TD]
  [TD]70%
  [/TD]
  [TD]
  0,73
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Không Nghèo
  [/TD]
  [TD]90
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]36%
  [/TD]
  [TD]58
  [/TD]
  [TD]64%
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  NHẬN XÉT:
  Các yếu tố giới, tuổi, NN, TĐHV, KTGĐ, đều không phải là yếu tố gây nhiễu lẫn yếu tố kết hợp (P value > 0,05).
  Người làm ruộng có KT tốt về SXH (32%) thấp hơn nhóm người làm nghề khác (68%), tương tự ở nhóm đối tượng có TĐHV thấp, và nhóm hộ nghèo.
  Nhóm có TĐHV > cấp I và nhóm HGĐ có kinh tế không thuộc diện nghèo có KT đúng (90%) cao hơn so với nhóm học vấn từ cấp I trở xuống (10%).


  --------------------------

  anh chị nào biết pvalue làm sao tính ra không giúp e với . hix .