Ai sắp thi đã thi nguyên lí thống kê nhào dzoo!!!

greentea27/5/11

 1. greentea

  greentea New Member

  Bài viết:
  90
  Đã được thích:
  35
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  28/3/11
  Tình hình là mùng 3 tháng 6 là thi Nguyên lí thống kê rùi, có bạn nào thi ở kì một rùi thì cho tớ hỏi tí:
  1. Phần trắc nghiệm mấy câu và ra vào những phần nào?
  2. Phần bài tập thì dạng bài tập như thế nào?
  Xin đa tạ, đa tạ!!!!
  :sanglen:
   
 2. keobi126

  keobi126 New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  26/4/11
  1. phần trắc nghiệm là từ chương 1 đến 6 gồm 6 câu (4đ)
  2. phần bài tập (6đ) gồm 2 bài:
  b1 : chương 3,4
  b2 : chương 5

  cũng không khó lắm đâu:khakha:
   
  1 People like this
 3. hoate91

  hoate91 New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  17/5/11
  cho mình hỏi cách tính hệ số sinh, hệ số tử, hệ số gia tăng dân số tự nhiên, hệ số gia tăng dân số cơ học, hệ số tăng chung, cách tính tốc độ tăng ( giảm) bình quân-a(ngang) để dự đoán dân số ở chương " Bảng cân đối" ấy?,,,bạn nào biết, giúp mình với/
   
 4. comai

  comai Active Member

  Bài viết:
  107
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  28
  Tham gia ngày
  2/6/11
  Câu hỏi đúng sai nguyên lý thống kê
  Câu1:lượng tăng giảm tuyệt đối phản ánh sự biến động của hiện tượng về số tương đối
  Sai vì lượng tăng giảm tuyệt đối là hiệu số giữa 2 mức độ trong dãy số.chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa hai thời gian nghiên cứu
  Câu 2:lượng tăng giảm tuyệt đối bq chính là lượng bq tăng giảm của các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn
  Đúng vì lượng tăng giảm tuyệt đối bq là số bq của các lượng tuyệt đối liên hoàn trong dãy số
  Câu 3:đối với dãy số bq ,mức độ bq theo thời gian được tính giống như dãy số tuyệt đối


  Câu 4:giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm định gốc là 1 trị số không đổi
  Đúng vì giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm luôn bằng Y1/100
  Câu 5:lượng tăng giảm tuyệt định gốc là chênh lệch giữa các mức độ của kì nghiên cứu và mức độ của kì đứng liền trước nó
  Sai vì lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc là chênh lệch giữa mức độ của kì nghiên cứu và mức độ của kì được chọn làm gốc cố định
  Câu 6:tổng đại số lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc =lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn
  Sai vì tổng đại số lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn=lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc
  Câu 7:lượng tăng giảm tuyệt đối bq chính là lượng bq tăng giảm tuyệt đối liên hoàn

  Câu 8:khi tính chỉ số so sánh giá cả giữa 2 thị trường A&B chỉ có thể sử dụng chỉ số là lượng hàng hóa tiêu thụ ở thị trường A(hoặc B)cho từng mặt hàng
  Sai vì để so sánh được chính xác và có kết quả thống nhất người ta sử dụng quyền số là khối lương tổng hợp của cả 2 thị trường
  Câu 9:tổng đại số lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn =lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc(đúng)
  Câu 10:tốc độ tăng giảm phản ánh sự biến động của hiện tượng về số tương đối
  Sai vì tốc đọ tăng giảm là tỷ số so sánh giữa lượng tăng giảm tuyệt đối với mức độ kỳ gốc.chỉ tiêu này phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu giữa 2 thời gian đã tăng hoặc giảm bao nhiêu lần tùy theo mục đích nghiên cứu
  Câu 11:nghiên cứu giá trị của chỉ tiêu lượng tăng giảm tuyêt đối chính là sự vận dụng kết hợp giữa số tương đối và tuyệt đối (sai)
  Câu 12:nếu tính chỉ số không gian cho khối lượng hàng hóa tiêu thụ trên hai thị trường A&B quyền số chỉ có thể là giá cố định của từng mặt hàng do nhà nước quy định
  Sai vì trong trường hợp tính chỉ số không gian cho khối lương hàng hóa tiêu thụ quyền số là giá cả bq của từng loại hàng
  Câu 13:tốc độ phát triển là chỉ tiêu tương đối nói lên nhịp điệu tăng giảm của hiện tượng qua 1 thời kì nhất định


  Câu 14:tốc độ tăng giảm liên hoàn là tỉ số so sánh giữa lượng tăng giảm liên hoàn với mức độ kì gốc cố định
  Sai vì tốc độ tăng giảm liên hoàn là tỉ số so sánh giữa lượng tăng liên hoàn với mức độ kì gốc liên hoàn
  Câu 15:tốc độ tăng giảm phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa 2 thời gian nghiên cứu
  Sai tốc độ tăng giảm phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu
  Câu 16:thương số của tốc độ phát triển liên hoàn = tốc độ phát triển định gốc
  Sai vì tích số của tốc độ phát triển liên hoàn = tốc độ phát triển đinh gốc
  Câu 17:tốc độ phát triển định gốc là tỉ số giữa lượng tăng hoặc giảm liên hoàn với mức độ kì gốc cố định(đúng)
  Câu 18:tổng đại số các giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hoàn = giá trị tuyệt đối 1%tăng giảm định gốc
  Sai vì giá trị tăng giảm 1% đinh gốc luôn là 1 số không đổi.tổng đại số các giá trị 1% tăng giảm không thể bằng …
  Câu 19:quyền số trong chỉ số là đại lượng được cố định giống nhau ở cả tử số và mẫu số

  Câu 20:dự đoán dựa trên lượng tăng giảm tuyệt đối bq chỉ nên thực hiện với dãy số thời gian có các mức độ cùng tăng giảm với giảm một tốc độ tăng giảm gần như nhau(đúng)
  Câu 21;Ct tính chỉ số theo phương pháp liên hợp đang dùng hiện nay chưa loại trừ được ảnh hưởng của khối lượng hàng hóa đến biến động của giá cả(đúng giải thích dựa vào ct)
  Câu 22;khi dùng phương pháp chỉ số bq để tính chỉ số phát triển cho giá ,quyền số của chỉ số đó là lượng hàng hóa tiêu thụ ở kì nghiên cứu
  Chưa chăc chắn:quyền số còn có thể là số tương đối kết cấu hoặc mức tiêu thụ hàng hóa ở kì nghiên cứu(viết công thức –liên quan)
  Câu 23:quyền số trong chỉ số phát triển có thể chọn theo thời gian hoặc không gian

  Câu 24:chỉ số là số tương đối vì vậy tất cả số tương đối đều là chỉ số
  Sai vì chỉ số là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của 1 hiện tượng kinh tế-xã hội phức tạp bao gồm nhiêu nhân tố có mối quan hệ tích số với nhau.các số tương đối có thể là chỉ số như số tương đối động thái.số tương đối kế hoạch,số tương đối so sánh.còn các loại số tương đối như số tương đối kết cấu,số tương đối cường độ không phải là chỉ số vì các hiện tượng,mức độ so sánh không cùng loại
  Câu 27: nếu tính chỉ số không gian cho khối lượng hàng hóa tiêu thụ trên hai thị trường A&B ,quyền số chỉ có thể là gia thành bình quân của từng mặt hàng
  Sai vì trong trường hợp này có thể chọn quyền số là giá cả của từng loại hàng hóa ở hai thị trường tuy nhiên việc lựa chon này không đảm bảo tính khách quan và ý nghĩa về mặt kinh tế do vậy người at thường chọn quyền số là giá thành bq của từng mặt hàng
  Câu 28:tốc độ tăng giảm phản ánh sự phát triển biến động của hiện tượng về số tương đối

  Câu 29:đặc diểm của phương pháp chỉ số là khi có nhiều nhân tố cùng tham gia tính toán chỉ số ,một nhân tố cố đinh còn 1 số còn lại thay đổi
  Sai …một nhân tố thay đổi còn các nhân tố còn lại cố định
  Cau 30:nếu tính chỉ số kế hoạch cho khối lượng hàng hóa sản xuất ra quyền số đó chỉ có thể là giá thành kế hoach của từng mặt hàng
  Sai vì còn có thể chọn giá thành thực tế của từng mặt hàng tùy vào mục đích nghiên cứu mà người ta có thế chọn quyền số cho phù hợp
  Câu 31:để phản ánh chỉ số tổng hợp về giá bán người ta dùng chỉ số bình quân gia quyền của các chỉ số về giá cả


  Câu 32:nếu tính chỉ số kế hoạch cho giá cả hàng hóa thì quyền số chỉ có thể là lượng hàng hóa tiêu thụ
  Sai ta còn có thể chọn quyền số là lượng tiêu thụ hàng hóa kế hoạch
  Câu 33:tác dụng của chỉ số là biểu hiện biến động của kt –xh qua từng địa diểm khác nhau
  Sai vì chỉ số không có tác dụng như vậy mà nó có 4 tác dụng sau đây
  +biểu hiện biến động của hiện tượng qua thời gian ,tính được bằng cách so sánh mức độ của hiện tượng ở hai thwofi gian khác nhau
  +biều hiện những biến động của hiện tượng qua những không gian khác nhau ,giữa 2 xí nghiệp ,2 địa phương…
  +biểu hiện các nhiệm vụ kế hoạch hoặc tình hình hoàn thành kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế
  +phân tính vai trò và ảnh hưởng biến động của từng nhân tố đối với biến động của toàn bộ hiện tượng kinh tế phức tạp
  Câu 34:chỉ số cấu thành khả biến nghiên cứu đồng thời của bản thân tiêu thức và kết cấu tổng thể

  Câu 35:để phản ánh chỉ số tổng hợp về lượng hàng hóa tiêu thụ người ta dùng chỉ số bq gia quyền của các chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ


  Câu 36:quyền số trong chỉ số và quyền số trong số bq chỉ khác nhau ở tác dụng
  Sai vì ngoài tác dụng chúng còn khác nhau về cách chọn quyền số
  Câu 37:thống kê học là môn khoa học nghiên cứu các mặt lượng của các hiện tượng và quá trình kinh tế trong điều kiện thời gian địa diểm cụ thể
  Sai vì ngoài mặt lượng thống kê học còn nghiên cứu cả về mặt chất của hiện tượng kinh tế -xã hội
  Câu 38:khi phân tổ thống kê theo tiêu thức số lượng luôn luôn dùng phân tổ có khoảng cách tổ
  Sai vì căn cứ vào lượng biến liên tục và lượng biến không liên tục mà có các cách phân tổ khác nahu có thể có khoảng cách tổ hoặc không có khoản cách tổ…
  Câu 39:số bq cộng giản đơn là một dạng số bq cộng gia quyền
  Đúng vì trong trường số bq cộng gia quyền khi quyền số giống nhau thì số bq cộng gia quyền thành số bq cộng giản đơn(f1=f2=f3…=fn)
  Câu 40:tổng thể bộc lộ là tổng thể không có danh giới rõ dàng không thể nhận biết hết các đơn vị bằng trực quan
  Sai vì tổng thể bộc lộ là tổng thể có ranh giới rõ rang ,trong đó các đơn vị tổng thể được biểu hiện cụ thể và có thể xác định được
  Câu 41:điều tra không thường xuyên là thu thập tư liệu của các đơn vị 1 cách liên tục theo sát với quá trình phát sinh phát triển của hiện tượng
  Sai vì điều tra không thường xuyên là tiến hành thu thập tư liệu của các đơn vị tổng thể không thường xuyên ,không gắn với quá trình phát triển của hiện tượng
  Câu 42:tiêu thức thay phiên là tiêu thức có hai biểu hiện trên 1 đơn vị tổng thể
  Chưa chắc chắn vì tiêu thức thay phiên là tiêu thức có hai biểu hiện không trùng nahu trên một đơn vị tổn thể
  Câu 43:mỗi lượng biến phản ánh lượng gắn với chất của các mặt và tính chất của hiện tượng kinh tế xh số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể
  Sai vì lượng biến là các trị số nói lên biểu hiện cụ thể của tiêu thức số lượng
  Câu 44:tổng thể bộ phận bao gồm tất cả các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu
  Sai tổng thể bộ phận chỉ bao gồm một bộ phận các đợn vị thuộc tổng thể chung
  Câu 45:các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất là giá thành đơn vị sản phẩm ,tổng chi phí sản xuất
  Chưa chính xác để xác định kết quả sản xuất ta còn có các chỉ tiêu khác như giá cả của sản phẩm ,sản lượng,năng suất lao động
  Câu 46:điều tra chuyên môn là hình thức tổ chức điều tra thường xuyên
  Sai vì điều tra chuyên môn là hình thức của diều tra không thường xuyên
  Câu 47:tần xuất thu được sau khi phân tổ thống kê biểu hiện bằng số tuyệt đối
  Sai vì tần số là số đơn vị được phân phối vào trong mỗi tổ ,tức là số lần 1 lượng biến nhận được một trị số nhất định trong tổng thể.TẦN SUẤT là tần số được biểu niện bằng số tương đối
  Câu 48:yêu cầu của điều tra thống kê chỉ là đầy đủ về mặt nội dung và số lương đơn vị điều tra
  Sai vì yêu cầu của điểu tra thống kê tài liệu điều tra thống kê phải có chất lượng đảm bảo yêu cầu đầy đủ chính xác đầy đủ
  Câu 49:các chỉ tiêu phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh là NSLĐ giá cả hàng hóa ,tổng sản phảm trong nước tổng sản phảm quốc gia(sai)
  Câu 50:báo cáo thống kê định kì là hình thức điều tra không thường xuyên
  Sai vì đây là một hình thức của điều tra thường xuyên
  Câu 51:sau khi phân tổ thống kê theo một tiêu thức nào đó ,các đơn vị tổng thể được phân phối vào trong các tổ và ta sẽ có một dãy số lượng biến
  Sai vì dãy số lượng biến có hai thành phần :lượng biến và tần số
  Câu 52:số tương đối nhiệm vụ kế hoạch là tỉ lệ so sánh giữa mức độ thực tế đạt được với mức độ kế hoạch đặt ra cùng kì của hiện tượng
  Sai vì số tương đối nhiệm vụ kế hoạch là tỉ lệ so sánh giữa mức độ kế hoạch đặt ra ở kì nghiên cứu với mức độ thực tế ở kì gốc
  Câu 53:ưu điểm của phương pháp thu thập gián tiếp là chất lượng tài liệu điều tra cao hơn phương pháp trực tiếp
  Sai vì người điều tra thu thập tài liệu qua phiếu của đơn vị điều tra ,qua điện thoại với đv điều tra hoặc qua chứng từ do vậy người điều tra không thể phát hiện sai xót trong cung cấp tài liệu để uốn nắn
  Câu 54:sau khi phân tổ thống kê theo một tiêu thức nào đó các đơn vị tổng thể được phân phối vào trong các tổ và ta sẽ có một dãy số thuộc tính
  Sai vì ta sẽ có một dãy số phân phối
  Câu 55:có thể cùng lúc phân thống kê theo nhiều tiêu thức khác nhau
  Đúng vì phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị cua hiện tượng nghiên cứu thành các tổ
  Câu 56:số tuyệt đối thời điểm biểu hiện quy mô khối lượng của hiện tượng tại một độ dài thơi gian nhất định
  Sai vì số tuyệt đối thời điểm biểu hiện quy mô khối lượng của hiện tượng tại một điểm thời gian sác định
  Câu 57:phân tổ có khoảng cách tổ chỉ được áp dụng trong trường hợp lượng biến của tiêu thức được sắp xếp liên tục
  Sai vì phương pháp phân tổ cso khoảng cách tổ còn được áp dụng trong trường hợp lượng biến của tiêu thức được sắp xếp không liên tục.tuy nhiên tiêu thức được sắp sếp liên tục thì dãy số phân phối phải có khoảng cách tổ
  Câu 58:số tuyệt đối thời điểm phản ánh sự tích lũy về lượng của hiện tượng trong suốt thời gian nghiên cứu
  Sai số tuyệt đối thời điểm phản ánh quy mô khối lượng của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm nhất định
  Câu 59:tiêu thức thuộc tính là tiêu thức được biểu hiện trực tiếp bằng các con số
  Sai vì tiêu thức thuộc tính (hay còn gọi là tiêu thức phi lượng hóa)không có biểu hiện trực tiếp bằng các con số như:nghề nghiệp,dân tộc giới tính,tình trạng hôn nhân
  Câu 60:khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính cứ mỗi tổ cứ mỗi biểu hiện của tiêu thức luôn luôn hình thành một tổ
  Sai vì trong trường hợp các thuộc tính ít thì ta có thể coi mối thuộc tính là một tổ trong trường hợp phân
  Câu 61:phân tổ có khoảng cách tổ không chỉ được áp dụng trong trường hợp lượng biến sắp xếp liên tục
  Đúng vì trong trường hợp lượng biến sắp xếp không liên tục cũng áp dụng được phương pháp phân tổ có khoảng cách tổ
  Câu 62:trong quá trình điều tra thống kê có thể trực tiếp thu thập những con số để phục vụ cho công tác nghiên cứu
  Đúng trong điều tra thống kê người điều tra tự mình quan sát hay trực tiếp hỏi đơn vị diều tra và tự ghi chép tài liệu để phục vụ cho quá trình điều tra của mình,trong trường hợp thu thập trực tiếp có thể phát hiện thiếu xót và chỉnh sửa đó là ưu điểm của diều tra trực tiếp
  Câu 63:tiêu thức số lượng là tiêu thức được biểu hiện trực tiếp bằng các con số(đúng)
  Câu 64:dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính phản ánh kết cấu của tống thể theo một tiêu thức
  Chưa chắc chắn vì dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính phản ánh kết cấu của tổng thể theo một tiêu thức thuộc tính nào đó
  Câu 65:số công nhân tại một công ty vào ngày 1/2/M là 300 công nhân do yêu cầu công việc nên ngày 1/3 có them 30 người vậy tổng số công nhân 2 tháng của công ty là 330
  Sai vì số công nhân vào các ngày đầu tháng 1 và tháng 3 là các chỉ tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối thời điểm nên không thể cộng lại được với nhau nếu cộng dồn chúng lại thì không có ý nghĩa nghiên cứu trong trường hợp này ta chỉ tính được số công nhân bình quân cảu mỗi tháng hoặc số công nhân bq của cả hai tháng
  Câu 66:số tương đối kết cấu là kết quả so sánh trị số tuyệt đối của cả tổng thể với trị số tuyệt đối của từng bộ phận
  Sai số tương đối kết cấu là chỉ tiêu mức độ tương đối biểu hiện từng mức độ khối lượng tuyệt đối của từng đơn vị từng bộ phận với mức đô khối lượng tuyệt đối của cả tổng thể hiện tượng kt-xh
  Câu 67:số tuyệt đối thời điểm của cùng một chỉ tiêu có thể cộng lại được để có giá trị lớn và có thời gian dài hơn(sai)
  Câu 68:có thể dùng số tuyệt đối để so sánh hai hiện tượng cùng loại nhưng khác nhau về quy mô

  Câu 69:nhược điểm của môt là san bằng ,bù trừ chệnh lệch giữa các lượng biến
  Sai vì mốt có khả năng nêu lên mức độ tập trung ,phổ biến rộng rãi chung của tổng thể không san bằng chênh lệch bù trừ giữa các lượng biến trong dãy phân phối
  Câu 70:giá thành khác giá cả ở chỗ giá thành là yếu tố đầu vào còn giá cả là yếu tố đầu ra của một doanh nghiệp
  Đúng vì để sản xuất hàng hóa thì doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng chi phí mua các yếu tố đầu vào còn giá cả là giá trị của một đơn vị hàng hóa của doanh nghiệp bán ra và nso phụ thuộc vào giá thành
   
  11 Peoples like this
 5. thanhshinnosuke

  thanhshinnosuke New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  25/10/15

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. Làm sao để nhận biết đâu là lượng tăng tuyệt đối liên hoàn