Bài 1: Phân biệt thì hiện tại đơn của động từ thường, động từ nối và động từ to be

Thảo luận trong 'MS TUYẾN ENGLISH' bắt đầu bởi Ms Tuyến English, 23/3/15.

 1. Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn (HTĐ) để nói về những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Ms Tuyến English giúp bạn phân biệt thì hiện tại đơn của động từ thường, động từ nối và động từ to be
  Bài tập thực hành ngữ pháp mất gốc - dạng đề thi trắc nghiệm:http://mstuyenenglish.edu.vn/luyen-th...

  1/ Công thức : S+ Vs/es/ be + O
  Ex : want wants ; give gives ; be am; is ; are

  * Các động từ kết thúc bởi đuôi: sh;ch;o;ss;x được thêm "es" khi chia với ngôi thứ 3 số ít . Ví dụ: wash - washes; watch - watches...

  * Các động từ kết thúc bởi đuôi: -y, chúng ta chuyển thành "i" rồi thêm "-es" . Ví dụ: study - studies ...
  ---------------------------------------
  2/
  Các trạng từ chỉ tần suất:
  * Never; seldom; rarely; sometimes; often; usually; always; normally; ocassionally...
  * From time to time; constantly; now and then; frequently; every; once; twice; three times a day ...
  ---------------------------------------
  3/ Cách sử dụng:

  ** Miêu tả các sự việc luôn luôn đúng:
  Hai Duong is not as big as Hanoi

  **Các thói quen lặp đi lặp lại ở hiện tại :
  I often go to school at 7 a.m.

  ** Thời khóa biểu / Lịch trình:
  The film starts at 8 pm.

  ** Miêu tả trạng thái: Likes, interests, belief, hopes…:
  --Love, like, hate, dislike, enjoy, prefer, detest, fancy....
  --Thinks, wonder, consider, suppose, doubt....
  --Want, need, wish, hope, believe, expect, know, understand,....

  **Các động từ chỉ trực giác: Hear, see, smell, look, notice, seem, sound...

  ** Các động từ xác định, bao gồm: Contain, consist, feel, last, depend, matter, belong, fit, suit, weigh, own, mean, seem, appear...

  ** Plot of a film, play, book ...:
  The films tells about a naughty boy who is hated by step mother .
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. thì hiện tại đơn