Bài tập nghiệp vụ tín dụng....Bạn nào giải hộ mình với..TKS!!!!

Nguyenhophung10/6/14

 1. Nguyenhophung

  Nguyenhophung New Member

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  10/6/14
  4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:

  Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng
  Doanh thu 160 tỷ đồng
  Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008
  Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu
  Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
  Thuế các loại 3% doanh thu
  Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu
  Lợi nhuận 2% doanh thu

  Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10tỷ đồng.

  Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn NH sẽ cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:

  Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng
  Doanh thu thuần 150tỷ đồng
  Thuế các loại 4,2tỷ đồng
  Lợi nhuận 3tỷ đồng
  Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
  Giải hộ mình với...TKS!!!!! :)
   
 2. Nguyenhophung

  Nguyenhophung New Member

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  10/6/14
  upppppppppppppppppppppppppppppppp