bài tập tín dụng (help)

tranhoainam030911/11/15

 1. tranhoainam0309

  tranhoainam0309 New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  11/11/15
  Câu 1:
  Ngân hàng X cho năm kế hoạch như sau:
  đvt: tỷ đồng
  - Tổng tài sản là 20.000, trong đó tài sản không tạo thu nhập là 4.000, tài sản đầu tư sinh lời (ngoài vay) là 3.000 với tỷ suất sinh lời là 8%.
  - Chi phí quản lý: 60
  - Chi phí dự phòng tổn thất rủi ro chiếm 0,2% dư nợ cho vay.
  - Thu nhập khác ngoài cho vay và đầu tư: 50
  - Lãi suất huy động vốn bình quân: 7%
  - Vốn chủ sở hữu là: 1600
  - Thuế suất thuế thu nhập: 25%
  - Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 15%
  Tính:
  1. Lãi suất cho vay bình quân.
  2. Chênh lệch lãi suất đầu ra bình quân và lãi suất đầu vào bình quân (tính trên tài sản sinh lời)?

  Câu 2:
  Ngân hàng A công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng là 13%/năm, lãi trả sau, ghép lãi hàng ngày. Tính lãi suất thực tế người gửi tiết kiệm nhận được khi gửi các kỳ hạn. Biết rằng NH này tính 1 tháng có 30 ngày và 1 năm có 360 ngày.