Bài tập xác suất

hoangbao31/3/14

 1. hoangbao

  hoangbao New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  31/3/14
  [FONT=&quot]chỉ dùng công thức cộng, công thức nhân, công thức xác suất có điều kiện
  Bài 1[/FONT]

  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ột lớp[/FONT][FONT=&quot] sinh viên có 50% h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c ti[/FONT][FONT=&quot]ếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh , 40% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 30% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức, 20% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh và tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 15% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh và tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức, 10% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức và tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 5% học cả ba t[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh, Pháp, Đ[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c. Tính xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để khi chọn ngẫu nhiên 1 SV thì người đó:[/FONT]
  [FONT=&quot]a/ H[/FONT][FONT=&quot]ọc ít nhất 1 trong 3 thứ ngoại ngữ nói trên.[/FONT]
  [FONT=&quot]b/Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ học tiếng anh và tiếng Đức.[/FONT]
  [FONT=&quot]c/Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ học tiếng Pháp.[/FONT]
  [FONT=&quot]d/H[/FONT][FONT=&quot]ọc tiếng Pháp, biết rằng người đó học tiếng Anh.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 2[/FONT]
  [FONT=&quot]Xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để bắn 1 viên đạn trúng đích[/FONT][FONT=&quot] là 0,8. H[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i ph[/FONT][FONT=&quot]ải bắn ít nhất[/FONT][FONT=&quot] bao nhiêu viên đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ể xác suất không có viên n[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]o trượt[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ỏ hơn 0,4.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 3[/FONT]
  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ột nhân viên bán hàng , mỗi năm đến bán ở công ty A 3 lần. Xác suất để lần đầu bán được hàng là 0,8. Nếu lần trước bán được hàng thì xác suất lần sau bán được hàng là 0,9; còn nếu lần trước không bán được hàng thì xác suất để lần sau bán được hàng [/FONT][FONT=&quot]ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]là[/FONT][FONT=&quot] 0,4. Tính xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để:[/FONT]
  [FONT=&quot]a/C[/FONT][FONT=&quot]ả 3 lần đều bán được hàng [/FONT]
  [FONT=&quot]b/Có đúng 2 l[/FONT][FONT=&quot]ần bán được hàng.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. một lớp sinh viên có 50 học tiếng anh 40 học tiếng pháp 30 học tiếng đức

  ,
 2. một lớp có 50% học tiếng anh 40% học tiếng pháp

  ,
 3. 50% học tiếng anh 40% học

  ,
 4. một lớp có 50% sinh viên học tiếng anh 40%học tiếng pháp 30% học tiếng đức 15% học tiếng anh và pháp ,
 5. một lớp sinh viên có 50 học tiếng anh 40 học tiếng pháp,
 6. một nhân viên bán hàng mỗi năm đến bán ở công ty A ba lần.Xác xuất mỗi lần bán,
 7. một lớp có 50% học tiếng anh 40% học tiếng pháp 30% học tiếng đức,
 8. 50% học tiếng anh 40% tiếng pháp 30% tiếng đức