Bài tập xác suất

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu xác suất-thống kê' bắt đầu bởi hoangbao, 31/3/14.

 1. hoangbao New Member

  [FONT=&quot]chỉ dùng công thức cộng, công thức nhân, công thức xác suất có điều kiện
  Bài 1[/FONT]

  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ột lớp[/FONT][FONT=&quot] sinh viên có 50% h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c ti[/FONT][FONT=&quot]ếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh , 40% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 30% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức, 20% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh và tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 15% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]nh và tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức, 10% học tiếng [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ức và tiếng [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]háp, 5% học cả ba t[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh, Pháp, Đ[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c. Tính xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để khi chọn ngẫu nhiên 1 SV thì người đó:[/FONT]
  [FONT=&quot]a/ H[/FONT][FONT=&quot]ọc ít nhất 1 trong 3 thứ ngoại ngữ nói trên.[/FONT]
  [FONT=&quot]b/Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ học tiếng anh và tiếng Đức.[/FONT]
  [FONT=&quot]c/Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ học tiếng Pháp.[/FONT]
  [FONT=&quot]d/H[/FONT][FONT=&quot]ọc tiếng Pháp, biết rằng người đó học tiếng Anh.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 2[/FONT]
  [FONT=&quot]Xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để bắn 1 viên đạn trúng đích[/FONT][FONT=&quot] là 0,8. H[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i ph[/FONT][FONT=&quot]ải bắn ít nhất[/FONT][FONT=&quot] bao nhiêu viên đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ể xác suất không có viên n[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]o trượt[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ỏ hơn 0,4.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 3[/FONT]
  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ột nhân viên bán hàng , mỗi năm đến bán ở công ty A 3 lần. Xác suất để lần đầu bán được hàng là 0,8. Nếu lần trước bán được hàng thì xác suất lần sau bán được hàng là 0,9; còn nếu lần trước không bán được hàng thì xác suất để lần sau bán được hàng [/FONT][FONT=&quot]ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]là[/FONT][FONT=&quot] 0,4. Tính xác su[/FONT][FONT=&quot]ất để:[/FONT]
  [FONT=&quot]a/C[/FONT][FONT=&quot]ả 3 lần đều bán được hàng [/FONT]
  [FONT=&quot]b/Có đúng 2 l[/FONT][FONT=&quot]ần bán được hàng.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. một lớp sinh viên có 50 học tiếng anh 40 học tiếng pháp 30 học tiếng đức

  ,
 2. một lớp có 50% học tiếng anh 40% học tiếng pháp

  ,
 3. 50% học tiếng anh 40% học

  ,
 4. một lớp có 50% sinh viên học tiếng anh 40%học tiếng pháp 30% học tiếng đức 15% học tiếng anh và pháp ,
 5. một lớp sinh viên có 50 học tiếng anh 40 học tiếng pháp,
 6. một nhân viên bán hàng mỗi năm đến bán ở công ty A ba lần.Xác xuất mỗi lần bán,
 7. một lớp có 50% học tiếng anh 40% học tiếng pháp 30% học tiếng đức,
 8. 50% học tiếng anh 40% tiếng pháp 30% tiếng đức