bạn nào biết giải hộ mình bài này, cảm ơn các bạn nhiều :d

nguyenvanhai25/6/11

 1. nguyenvanhai

  nguyenvanhai New Member

  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  15/4/11
  số lượng rượu và vải mà canada và pháp có thể sản xuât được nếu chúng được sử dụng đầy đủ tất cả các yếu tố sản xuất với kỹ thuât tối ưu sẵn có như sau
  canada pháp
  rượu 1000 2400
  vải 3000 1600
  giả sử rằng trong điều kiện chi phí cơ hội không thay đổi hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của canada và pháp. khi không có thương mại , giả sử canada sản xuất và tiêu dùng 1200 vải và 600 rượu; pháp sản xuất và tiêu dùng 800 vải và 1200 rượu. biểu thị các điểm tự túc đó trên đg PPF của mỗi quốc gia
  a. xác đih tỉ lệ chuyển đổi biên( MRT) của vải cho rượu ở mỗi quốc gia. theo nguyên tắc lợi thế tương đối, mỗi quốc gia sẽ chuyên môn hóa hàng hóa gì.? liệu quy mô chuyên môn hóa là hoàn toàn hay không hoàn toàn.? xác định điểm chuyên môn hóa của mỗi quốc gia trên đg PPF? so với tổng sản lượng vải và rượu của 2 nước trước khi chuyên môn hóa, liệu chuyên môn hóa có làm tăng sản lượng không? nếu tăng thì tăng bao nhiêu?
  b. điều kiện thương mại sẽ nằm trong giới hạn nào nếu có chuyên môn hóa và trao đổi? giả sử canada và pháp thỏa thuận trao đổi thương mại với điều kiện thương mại là 1:1( 1 vải=1 rượu) . hãy vẽ đg giá cả trao đổi mỗi đồ thị của 2 quốc gia nếu 1000 vải đổi lấy 1000 rượu, liệu người tiêu dùng của 2 nước có lợi hơn so với trước khi thương mại không./ nếu có lợi thì lợi bao nhiêu