cả nhà ơi cho mình hỏi với..??? (bài tập ví dụ trong slide của trường)

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu nguyên lý kế toán' bắt đầu bởi bờ cát trắng, 11/2/14.

 1. bờ cát trắng New Member

  bài 1.2 (trang 20 -nguyên lý kế toán)

  Xác định các khoản mục sau: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí
  1. tiền điện, tiền nước trong kỳ
  2. khoản phải thu
  3. cổ phiếu thường đã phát hành
  4.văn phòng phẩm
  5. tiền thuê máy tính
  6. tiền lương của nhân viên
  7. tiền mặt
  8.tiền thuê văn phòng
  9. doanh thu từ cung cấp dịch vụ
  10. phải trả người bán
  11. quyền sử dụng đất
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này