các bạn giải giúp mình bài tập kế toán quản trị này với ạ, em/tớ xin cảm ơn

yenbaobao24/4/16

 1. yenbaobao

  yenbaobao New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  24/4/16
  Carner Lumber bángỗ và xây dựng nói chung cung cấp cho các nhà thầu xây dựng ở một thị trấn cỡ trung ở Montana. Có các dữ liệu về các hoạt động kinh doanh của cửa hàng như sau:

  • Doanh số ước tính tháng 11là 370.000$;tháng 12 là 360.000$ và tháng 1 năm sau là 340.000$.

  • Nợ phải thu dự tính thu được 85% trong tháng phát sinh, 13% thu được trong tháng kế tiếp, và 2% là nợ khó đòi.

  • Giávốnhàng bánchiếm 70% doanh thu.

  • Công ty mua 30% hàng hóa trong tháng trước tháng bán hàng và 70% trong tháng bán. Việc thanh toán cho hàng hóa được thực hiện trong tháng sau khi mua hàng.

  • Chi phí hàng tháng khác là 24.600$ được thanh toán bằng tiền mặt.

  • Khấuhaohàngthánglà17.000$.

  • Bỏ qua các loại thuế.

  Báo cáo tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán) tại ngày 31/10:


  Tài sản

  Tiền mặt …………………………………………… 19.000$

  Khoản phải thu(không bao gồm các khoản phải thu

  khó đòi) …………………………………………… 83.000$

  Hàng tồn kho ………………………………………. 77.700$

  Bất động sản, máy móc và thiếtbị(khôngbaogồmkhoản

  khấuhaolũykếlà 502.000$) ……………………..968.000$

  Tổng tài sản ……………………………………….. 1.147.700$


  Nợphảitrảvà vốn chủ sở hữu

  Nợ phải trả ………………………………………… 259.000$

  Cổ phiếu phổ thông ………………………………... 800.000$

  Lợinhuậngiữlại ……………………………………88.700$

  Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ……………… 1.147.700$


  a. Thu nhậpròngcủatháng 12sẽlàbaonhiêu?

  b. Số dư tiền mặt vào cuối tháng 12 sẽ là bao nhiêu?

  c. Số dư các khoản phải thu không bao gồm phải thu khó đòivào cuối tháng 12 sẽ là bao nhiêu?

  d. Tính các khoản phải trả vào cuối tháng12?

  e. Lợi nhuận vào cuối tháng 12 sẽ là bao nhiêu?