Các bạn giúp mình phân tích thị trường này với ạ

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu kinh tế vi mô' bắt đầu bởi Lưu Nguyễn Anh Thư, 20/4/15.

 1. Thị trường tour ẩm thực ở Việt Nam
  1. Gioi thiệu thị trường
  a. Định nghĩa thị trường đó
  b. Miêu tả sơ lược thị trường đó
  2. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng cung cầu của thị trường đã chọn
  3. Bàn bạc về độ co giãn cung cầu
  4. Chính phủ có những công cụ, biện pháp gì để can thiệp thị trường
  5. Những biến động trong thị trường
  Phân tích và vẽ đồ thị
  Cảm ơn cả nhà^^
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này