Các cụm từ thường gặp trong bài thi Toeic

Thảo luận trong 'MS TUYẾN ENGLISH' bắt đầu bởi Ms Tuyến English, 12/4/15.

 1. Các cụm từ thường gặp trong bài thi Toeic
  Bài học hôm nay, hãy đến với các cụm từ thường gặp trong bài thi Toeic nhé! Nó sẽ rất có ích cho các bạn đấy. Take note ngay thôi

  1. Sign up: đăng ký

  2. Receive a 30% discount: nhận được mức giảm giá 30%

  3.Special offer: đợt khuyến mãi/giảm giá đặc biệt

  4. Staff meeting: cuộc họp nhân viên

  5. Inciement weather: thời tiết khắc nghiệt

  6. Inconvenience: sự bất tiện

  7. Brand new: mới tinh

  8. Agenda: chương trình nghị sự

  9. Until further notice: cho đến khi có thông báo mới

  10. Maternity leave: nghỉ hộ sản

  toeic.jpg

  11. Monday through Saturday: từ thứ 2 đến thứ 7

  12. Gourmet: khách sành ăn

  13. Sales exceed $40 million: doanh thu vượt mức 4 triệu đô

  14. Be good for: tốt cho

  15. Weather lets up: Thời tiết đã đỡ hơn rồi

  16. Be in the mood for: đang muốn

  17. Reservation: việc đặt chỗ

  18. Get a full refund: nhận lại số tiền hoàn trả 100%

  19. Specialize in: chuyên về

  20. Clearance sale: bán thanh lý

  21. May I have your attention, please: xin quý vị chú ý

  22. Subscribe: đặt(báo)

  23. Check-out counter: quầy tính tiền

  24. Warranty: sự bảo hành

  25. Home appliances: vật dụng trong nhà
  Bài học hôm nay, hãy đến với các cụm từ thường gặp trong bài thi Toeic nhé! Nó sẽ rất có ích cho các bạn đấy. Take note ngay thôi

  1. Sign up: đăng ký

  2. Receive a 30% discount: nhận được mức giảm giá 30%

  3.Special offer: đợt khuyến mãi/giảm giá đặc biệt

  4. Staff meeting: cuộc họp nhân viên

  5. Inciement weather: thời tiết khắc nghiệt

  6. Inconvenience: sự bất tiện

  7. Brand new: mới tinh

  8. Agenda: chương trình nghị sự

  9. Until further notice: cho đến khi có thông báo mới

  10. Maternity leave: nghỉ hộ sản

  11. Monday through Saturday: từ thứ 2 đến thứ 7

  12. Gourmet: khách sành ăn

  13. Sales exceed $40 million: doanh thu vượt mức 4 triệu đô

  14. Be good for: tốt cho

  15. Weather lets up: Thời tiết đã đỡ hơn rồi

  16. Be in the mood for: đang muốn

  17. Reservation: việc đặt chỗ

  18. Get a full refund: nhận lại số tiền hoàn trả 100%

  19. Specialize in: chuyên về

  20. Clearance sale: bán thanh lý

  21. May I have your attention, please: xin quý vị chú ý

  22. Subscribe: đặt(báo)

  23. Check-out counter: quầy tính tiền

  24. Warranty: sự bảo hành

  25. Home appliances: vật dụng trong nhà
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này