Các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn

lazy.nta15/6/15

 1. lazy.nta

  lazy.nta New Member

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  13/5/15
  Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng
  dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  Các loại hóa đơn:
  Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành
  kèm theo Thông tư 119/2014/Tt-BTC) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai,
  tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
  - Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  - Hoạt động vận tải quốc tế;

  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

  Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
  - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi
  bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp
  được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành
  kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC).

  - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
  vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong
  khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong
  khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư
  119/2014/TT-BTC).
  Ví dụ:
  - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
  khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra
  nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán
  hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước
  ngoài.
  - Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
  khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ
  chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hoá đơn GTGT
  cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế
  quan.
  - Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa
  ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào
  nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”;
  khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không
  cần lập hóa đơn bán hàng.
  - Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực
  tiếp, khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D
  sử dụng hoá đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D
  không cần lập hóa đơn bán hàng.
  Hoá đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…
  Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc
  tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo
  thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”
  Hình thức hóa đơn.
  Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:
  + Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin
  học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  + Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung
  ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại
  Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  + Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt
  động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để
  cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.
  Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất
  kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5
  Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  * Nguồn tham khảo: Điều 3, Chương I, Thông tư 39/2014/Tt-BTC ban hành ngày
  31/03/2014 và Điều 5, Thông tư 119/2014/Tt-BTC ban hành ngày 25/08/2014)

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/