Các thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất

NTA.Lazy23/6/15

 1. NTA.Lazy

  NTA.Lazy New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  17/4/15
  I/ Các trường hợp được hoàn thuế TNCN

  - Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

  - Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp
  thuế;

  - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  II/ Hướng dẫn cụ thể

  Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại
  thời điểm đề nghị hoàn thuế.

  Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu

  nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện
  thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì
  được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

  1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay
  cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp
  thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả
  thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp
  quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

  - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT

  - Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của
  tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

  2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền
  lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa

  Thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị
  hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] –
  “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo
  mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
  3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế
  nếu có số thuế nộp thừathì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi
  số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”
  hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo
  mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/