Cách hạch toán xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ mới nhất

Thảo luận trong 'Kế toán thuế' bắt đầu bởi NtALaZy, 24/6/15.

 1. NtALaZy New Member

  1. Xuất dùng nội bộ theo QĐ 48/2006

  Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

  - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

  + Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Có các TK 155, 156.

  + Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ).

  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

  - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  + Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Có các TK 155, 156.

  + Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  Nợ các TK 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá) (Chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

  Theo Thông tư 138/2011/TT-BTC

  2. Xuất dùng nội bộ theo QĐ 15/2006.

  Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

  - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) .

  - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

  Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

  Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC.

  3. Hướng dẫn cách lập hóa đơn xuất dùng nội bộ.

  - Nguyên tắc lập hóa đơn: Người bán phải lập hóa đơn bán hàng bao gồm cả trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển để tiếp tục sản xuất). Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản cho khách hàng.

  Theo điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC

  - Không lập hóa đơn xuất dùng nội bộ phạt từ 10.000.000đ – 20.000.000đ.

  Điều 38 NĐ 109/2013/NĐ-CP

  - Kê khai thuế: Kê vào cả đầu vào và đầu ra (Xuất dùng phải tính nộp thuế là chắc chắn).

  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này