Cần mọi người giúp một số bài xác xuất thống kê

batista8962/7/13

 1. batista896

  batista896 New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  25/6/13
  1/ Tại 1 nông trại, để điều tra trọng lượng của 1 loại trái cây, người ta
  cân thử 1 số trái cây và có kết quả như bảng sau:  [TABLE="class: grid, width: 500"]
  [TR]
  [TD]trọng lượng[/TD]
  [TD]số trái cây[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]45
  50
  55
  60
  65
  70
  75[/TD]
  [TD]8
  10
  25
  44
  45
  9
  3[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  a) Quản lý nông trại nói rằng trọng lượng trung bình của loại trái
  cây này là 62g. Ở mức ý nghĩa 5%, hãy cho ý kiến phát biểu
  của quản lý.


  3. Khảo sát về khối lượng của một loại trái cây tại nông trường, ta thu được bảng số liệu
  sau đây:
  [TABLE="class: grid, width: 300"]
  [TR]
  [TD]Khối lượng (gam)[/TD]
  [TD]Số trái[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100 – 200
  200 – 300
  300 – 400
  400 – 500
  500 – 600
  600 – 700[/TD]
  [TD]20
  50
  140
  110
  70
  10[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Quy định những trái cây có khối lượng trên 400 gam là trái cây loại một.
  a) Nếu cho rằng khối lượng trung bình của trái cây loại một là 550 gam thì có chấp
  nhận được không ở mức ý nghĩa 3%?
  b) Ước lượng tỉ lệ trái cây loại một của nông trường với độ tin cậy 98%.
  c) Muốn ước lượng tỷ lệ trái cây loại một với độ chính xác 4% và độ tin cậy 95%
  thì cần khảo sát thêm bao nhiêu trái cây nữa?
  d) Nếu cho rằng tỷ lệ trái cây loại một của nông trường bằng tỷ lệ trái cây còn lại
  thì có chấp nhận được không ở mức ý nghĩa 1%?


  2. Điều tra về thu nhập của một số công nhân trong xí nghiệp, ta có bảng số liệu sau
  đây:
  [TABLE="class: grid, width: 500"]
  [TR]
  [TD]Thu nhập (triệu đồng/tháng)[/TD]
  [TD]Số công nhân[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1,6 – 2,0
  2,0 – 2,4
  2,4 – 2,8
  2,8 – 3,2
  3,2 – 3,6
  3,6 – 4,0[/TD]
  [TD]5
  9
  12
  14
  6
  4[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  a) Ước lượng thu nhập trung bình của công nhân toàn xí nghiệp với độ tin cậy
  95%.
  b) Những người có thu nhập trên 3 200 000 đồng/tháng là người có thu nhập cao.
  Hãy ước lượng tỉ lệ công nhân có thu nhập cao trong xí nghiệp với độ tin cậy
  95%. Nếu xí nghiệp có 1800 công nhân thì số công nhân có thu nhập cao của
  xí nghiệp là bao nhiêu?
  c) Nếu xí nghiệp báo cáo thu nhập trung bình của công nhân là 3 triệu
  đồng/tháng thì có chấp nhận được không ở mức ý nghĩa 5%?
  d) Muốn ước lượng thu nhập trung bình với sai số bằng nửa sai số ở câu a và độ
  tin cậy 99% thì cần điều tra thêm bao nhiêu công nhân nữa?


  6. Cho biết xác suất lấy được sản phẩm loại A trong kho hàng của một nhà máy là 0,7.
  a) Lấy ngẫu nhiên 250 sản phẩm trong kho hàng. Tìm xác suất lấy được từ 170
  đến 200 sản phẩm loại A.
  b) Số sản phẩm loại A trung bình lấy được trong 250 sản phẩm này là bao nhiêu?
  Tìm phương sai của số sản phẩm loại A lấy được.
  c) Muốn xác suất lấy được ít nhất 1 sản phẩm loại A không nhỏ hơn 99% thì phải
  chọn tối thiểu bao nhiêu sản phẩm trong kho hàng đó?


  6. Đường kính của một loại chi tiết do máy sản xuất có phân phối chuẩn với kì vọng 20
  mm, phương sai (0,2 mm)2
  . Lấy ngẫu nhiên một chi tiết trong lô hàng do máy này sản
  xuất. Tính xác suất chi tiết đó có đường kính
  a) Trong khoảng từ 19,9 mm đến 20,3 mm.
  b) Sai khác với kì vọng không quá 0,3 mm


  7. Khối lượng của một loại sản phẩm do nhà máy An Bình sản xuất là biến ngẫu nhiên có
  phân phối chuẩn với phương sai là 4 2
  gam . Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn nếu
  khối lượng của nó sai khác với kỳ vọng không quá 2,36 gam.
  a) Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm do nhà máy đó sản xuất. Tìm xác suất lấy được sản phẩm
  đạt tiêu chuẩn.
  b) Lấy 10 sản phẩm, tìm xác suất lấy được ít nhất 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. tại 1 nông truờng để điều tra loại trái cây

  ,
 2. tại một nông trường để điều tra trọng lượng của một loại trái cây

  ,
 3. tại một nông trường để điều tra trọng lượng của một loại trái cây người ta cân