Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

BoyMienTay22/4/13

 1. BoyMienTay

  BoyMienTay New Member

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  11/3/13
  Câu hỏi đuôi  [​IMG]

  Ex: It was a good film, wasn’t it?
  Câu này gồm có hai phần được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Phần thứ nhất được viết ở thể xác định (Positive). Phần thứ hai ở thể nghi vấn phủ định. Phần nghi vấn này được thành lập bằng chủ từ của phần thứ nhất và trợ động từ của phần thứ nhất.
  Dạng câu hỏi này được gọi là câu hỏi đuôi (Question Tag).
  Câu hỏi có dạng nghi vấn phủ định nếu phần thứ nhất là xác định.
  Câu hỏi có dạng nghi vấn nếu phần thứ nhất là phủ định.
  Ex: Tom won’t be late, will he?
  They don’t like us, do they?
  Ann will be here soon, won’t she?
  They were very angry, weren’t they?
  Ý nghĩa của câu hỏi đuôi còn tùy thuộc vào cách chúng ta nói. Nếu đọc xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự chúng ta không muốn hỏi mà là chúng ta đang trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói. Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự.
  Chúng ta cũng cần để ý ý nghĩa của câu trả lời Yes hoặc No đối với câu hỏi đuôi.
  You’re not going to work today, are you?
  Yes. (=I am going) or No. (= I’m not going)
  Đối với các câu mệnh lệnh câu hỏi đuôi dùng trợ động từ will hoặc shall.
  Ex: Let’s go out, shall we?
  Open the door, will you?
  Don’t be late, will you?
  Lưu ý: trong câu hỏi đuôi ta dùng aren’t I chứ không phải am I not?.
  Ex: I’m late, aren’t I?
   
  Last edited by a moderator: 22/4/13