câu hỏi ôn tập kinh tế phát triển

heaven tad8/4/11

 1. heaven tad

  heaven tad New Member

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  1,319
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  5/3/11
  Câu hỏi ôn tập KINH TẾ PHÁT TRIỂN


  1.Đối tượng nghiên cứu của KTPT.
  2.Đặc điểm chung của các nước đang phát triển.
  3.Tại sao các nước đang phát triển phải lựa chọn con đường phát triển thích hợp.
  4.Khái niệm TTKT và PTKT, mối quan hệ giữa chúng.
  5.Vì sao trong thực tiễn các nước đang phát triển GDP thường lớn hơn GNP và ngược lại với các nước phát triển.
  6.Các nhân tố kinh tế và phi kinh tế ảnh hưởng tới TTKT.
  7.Quy luật tiêu dùng của Enghen.
  8.Lý thuyết thay đổi cơ cấu lao động của Fisher.
  9.Lý thuyết về các giai đoạn phát triển kinh tế của Rostow.
  10.Quan điểm của Rostow về vai trò của vốn đối với sự cất cánh của nền kinh tế.
  11.Cơ sở lý thuyết trong mô hình hai khu vực của Lewis.
  12.Tại sao mô hình lao động dư thừa chủ trương chỉ đầu tư phát triển CN trong giai đoạn đầu.
  13.Mức tiền công trong khu vực nông nghiệp và mức tiền lương trong khu vực công nghiệp được Lewis xác định như thế nào.
  14.Những điểm không phù hợp trong mô hình hai khu vực của Lewis so với thực tiễn của các nước đang phát triển.
  15.Bản chất và nội dung mô hình hai khu vực của trường phái tân cổ điển.
  16.Oshima xây dựng mô hình hai khu vực của mình trên cơ sở vận dụng có phê phán các mô hình đã có như thế nào?
  17.TTKT tạo ra điều kiện cần nhưng chưa tạo ra điều kiện đủ cho việc nâng cao mức sống của đại bộ phận dân cư các nước đang phát triển.
  18.Các phương pháp đánh giá mức độ bất bình đẳng về phân phối thu nhập.
  19.Khái niệm sự nghèo đói và phương pháp đánh giá sự nghèo đói.
  20.Mô hình chữ U ngược của Simon Kuznet về mối quan hệ giữa GNP bình quân đầu người và mức độ mất bình đẳng trong phân phối thu nhập, hạn chế của mô hình.
  21.Vấn đề phân phối thu nhập trong mô hình lao động dư thừa.
  22.Hệ số Gini thay đổi như thế nào trong quá trình PTKT theo mô hình chữ U ngược của Kuznet.
  23.Điều kiện để thực hiện mô hình phân phối theo lao động của Mác.
  24.Quan điểm của Oshima về việc giải quyết công bằng xã hội trong quá trình TTKT.
  25.Vai trò của lao động với PTKT.
  26.Thất nghiệp và những khái niệm phản ánh tình trạng chưa sử dụng hết lao động ở các nước đang phát triển.
  27.Đặc điểm của thị trường lao động của các nước đang phát triển.
  28.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thất nghiệp và biện pháp giải quyết tình trạng lao động dư thừa ở các nước đang phát triển.
  29.Các khái niệm tài sản quốc gia, vốn sản xuất và vốn đầu tư.
  30.Thông qua chỉ tiêu tổng đầu tư người ta có thể đánh giá thực trạng nền kinh tế như thế nào?
  31.Mối quan hệ giữa tăng trưởng và vốn đầu tư cho nền kinh tế.
  32.Tại sao Harrod và Dommar cho rằng vốn là yếu tố quyết định TTKT.
  33.Sự tác động của vốn đến tổng cầu và tổng cung.
  34.Cầu về vốn đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng tới nó.
  35.Tại sao các nước đang phát triển cần sử dụng nguồn tiết kiệm từ nước ngoài, ưu nhược điểm của ODA và FDI.
  36.Những cơ sở lý thuyết của hoạt động mậu dịch quốc tế.
  37.Những tác động của ngoại thương đến phát triển kinh tế.
  38.Nội dung và tác dụng của chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô.
  39.Những giải pháp nhằm ổn định thu nhập của các nước xuất khẩu sản phẩm thô.
  40.Nội dung điều kiện để thực hiện chiến lược hạn chế nhập khẩu và tác dụng của chiến lược này với các nước đang phát triển.
  41.Chiến lược hướng về xuất khẩu của các nước NICs và ASEAN.
  42.Chiến lược ngoại thương của Việt Nam hiện nay.
   
  3 Peoples like this

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. uu nhược điểm mô hình rostow

  ,
 2. moi quan he giua TTKT va PTKT

  ,
 3. mô hình hai khu vực của lewis

  ,
 4. câu hỏi ôn tập kinh tế phát triển,
 5. phân tích mô hình chữ u ngược,
 6. uu nhuoc diem trong mo hinh rostow nào,
 7. câu hỏi về mô hình chữ U ngược,
 8. Ưu nhược cuả Mô hình cuả rostow,
 9. ban chat cua mo hinh lewis,
 10. hạn chế của mô hình tăng trưởng rostow,
 11. hạn chế của học thuyết rostow,
 12. ưu nhược điểm của mô hình rostow,
 13. vân dung mo hinh Harrod Domar,
 14. tinh dung dan cua mo hinh chu u nguoc,
 15. ưu điểm của mô hình rostow,
 16. oshima phe phan truong phai tan co dien,
 17. bài tập chữ U ngược,
 18. ý kiến phê phán mô hình rostow,
 19. quan điem cuaRostow,
 20. hạn chế mô hình phát triển kinh tế rostow