Câu mệnh lệnh

Ms Tuyến English6/4/15

 1. Ms Tuyến English

  Ms Tuyến English Member Thành viên BQT

  Bài viết:
  60
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  20/1/15
  Câu mệnh lệnh

  Trong hệ thông các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài thi Toeic, chúng ta không thể bỏ qua câu mệnh lệnh.

  Câu mệnh lệnh là câu có tính chất sai khiến nên còn gọi là câu cầu khiến, được sử dụng khi một người ra lệnh hoặc yêu cầu cho một người khác làm một việc gì đó. Nó thường theo sau bởi từ please. Chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là you.

  Câu mệnh lệnh được chia làm hai loại : câu mệnh lệnh trực tiếp và câu mệnh lệnh gián tiếp.

  [​IMG]

  1. Câu mệnh lệnh trực tiếp:
  Luôn dùng dạng thức nguyên thể (không có “to”).

  Ex:

  Close the door.
  Please turn off the light.
  Listen to me.
  Be quiet!

  2. Câu mệnh lệnh gián tiếp:
  Thường được dùng với: to order/ ask/ say/ tell sb to do sth.

  Ex:

  John asked Jill to turn off the light.
  Please tell Jaime to leave the room.
  I ordered him to open the book.

  3. Dạng phủ định của câu mệnh lệnh:
  Ở dạng phủ định, thêm Don’t vào trước động từ trong câu trực tiếp (kể cả động từ be) hoặc thêm not vào trước động từ nguyên thể trong câu gián tiếp.

  Ex:

  Don’t forget to turn off the light when you go out.

  Don’t be silly. I’ll come back.
  John asked Jill not to turn on the light.
  Please tell Jame not to leave the room.
  I ordered him not to open his book.

  Chú ý:

  +) let’s khác let us
  let’s go: mình đi nào
  let us go: hãy để chúng tôi đi

  +) Câu hỏi có đuôi của let’sshall we

  Eg:
  Let’s go out for dinner, shall we?

  Ms Tuyến English chúc các bạn học tốt!