Chia động từ theo chủ ngữ thế nào cho đúng p1

darkstar_199016/12/11

 1. darkstar_1990

  darkstar_1990 New Member

  Bài viết:
  60
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  18/11/11
  1. chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

  các thành ngữ như : together with, alonwewith, accompanied by, as well as, khi đi cùng danh từ (cụm danh từ đứng vào giữa câu) thì sẽ không ảnh hưởng đến chi động từ chính và phần phụ này sẽ tách giữa câu bởi 2 dấu ","
  ví dụ : the actrees, along with her manager anh some friends, is going to party tonight!
  nếu các danh từ nối với nhau bởi "and" thid dộng từ phải chia ở số nhiều
  nếu 2 chủ ngữ nối với nhau bởi "or" thì chia động từ the DT đứng sau, nếu DT đứng sau ở ngôi 3 số ít thì chia động từ theo ngôi 3 số ít và ngược lại!

  2. các DT luôn đòi hỏi ĐT đi sau phải ở số ít

  các danh từ sau đây thì động từ đi sau nó luôn phải ở số ít
  any/no/some/each/every + DT số ít
  any/no/some/every + body/one/thing

  đặc biệt đối với either và neither
  either (chỉ 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật --------------> nếu dùng 3 người trở nên phải dùng "any"
  neither(không 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật ---------> nếu 3 người trở nên dùng " not any"

  3. các sử dụng NONE và NO

  none of the + DT không đếm được sẽ chia động từ ngôi 3 số ít
  none of the + DT số nhiều ------------> ĐT số nhiều

  No + DT đếm được số ít/không đếm được -----------> ĐT số ít
  No + DT số nhiều ------------------------------------------> ĐT số nhiều

  4. sử dụng neither.....nor ( không cái này .......mà cũng không cái kia), either............or( hoặc .........hoặc)
  thì động từ ở đây phải chi theo danh từ đứng sau nor và or. Ngĩa là DT đứng sau này mà là số ít thì phải chia động từ theo số ít và ngược lại
   
  Last edited by a moderator: 16/12/11