Cho em hỏi bài ngân hàng thương mại với, huhu

foolishbeat215923/5/12

 1. foolishbeat21592

  foolishbeat21592 New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  3/5/12
  Có vài bài tập ạ, em học ngu lắm, nhưng mà sắp thi, ai có lòng hảo tâm giải giúp em với ạ :((. Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ =)))))))))))))

  A/ Bài tập lãi suất
  Khách hàng A vay 100 trđ – thời hạn 1 năm – lãi suất 12 %/ năm – gốc được trả
  đều 2 kỳ trong năm – đến hạn kỳ 1 , khách hàng trả được 40 trđ – hãy xác định lãi
  suất thực của của khoản vay kỳ 1
  B/ Bài tập tín dụng
  Phương án tài chính của một công ty có các dữ liệu sau ( đơn vị trđ )
  -các khoản phải thu là 8.200 trđ
  -Hàng tồn kho là 10.500 trđ
  -các khoản phải trả người bán 7.800 trđ
  -Tiền 1200 trđ
  - Các khoản nợ ngắn hạn khác 3.100 trđ
  -tài sản lưu động khác là 800 trđ

  -Vốn lưu động ròng là 1.000 trđ
  Chính sách tín dụng của ngân hàng quy định : vốn lưu động ròng phải tham gia ít
  nhất 25% trên mức chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng
  Yêu cầu :
  1/Lập phương án tài chính vay vốn cho doanh nghiệp
  2/Giải thích thành phần của các khoản : Vốn lưu động ròng và nợ phi ngân hàng
  3/ Xác định hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp ( có giải thích )


  A/ Bài tập lãi suất
  Khách hàng A vay 100 Trđ – thời gian 1 năm – lãi suất 10%/ năm – đến hạn khách
  hàng A trả được 90 trđ – Yêu cầu xác định lãi suất thực của khoản vay đã trả
  B/ Bài tập tín dụng
  Công ty TNHH sản xuất kinh doanh gỗ xuất khẩu Minh ngọc có nhu cầu
  vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Nga.
  Tổng giá trị hợp đồng đã quy đổi là 8.040 trđ ( giả thiết hợp đồng bảo đảm nguồn
  thanh toán chắc chắn ) Thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17/11/
  2010. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1.875 trđ . Số tiền còn lại sẽ được
  thanh toán sau khi giao hàng là 2 tháng.
  Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau
  - Chi mua nguyên vật liệu là 3.885 trđ
  - Chi trả công lao động là 975 trđ
  - Khấu hao TSCĐ là 2.040 trđ
  - Các chi phí khác là 128 trđ
  Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/8/2010 điều kiện thanh
  toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay.Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thế
  chấp với giá thị trường 5.700 trđ với đầy đủ hồ sơ hợp lệ
  Yêu cầu :
  1/ hãy cho biết Ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty không ? Vì
  sao ?
  2/xác định mức cho vay và thời hạn cho vay ?
  Biết rằng :
  -Lãi suất cho vay hiện hành 0,9% / tháng
  -Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án kinh doanh là 843 trđ
  -Ngân hàng quy định mức cho vay tối đa bằng 75 % giá trị tài sản thế chấp  A/ Bài tập chiết khấu GTCG
  Khách hàng A gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, trả lãi sau – số tiền gửi là 100 trđ – thời
  hạn 3 tháng – lãi suất huy động mà Nh áp dụng tại thời điểm là 10%/năm – đến
  hạn, khách hàng A ko rút tiền mà gửi tiếp kỳ hạn là 3 tháng – lãi suất NH áp dụng
  tại thời điểm này là 12 %/năm

  Trước 15 ngày đến hạn – khách hàng cần tiền và đề nghị NH chiết khấu GTCG –
  NH chấp nhận và chiết khấu với lãi suất là 18%/năm
  Hãy xác định số tiền mà khách hàng được nhận
  B/ Bài tập tín dụng
  Trước quý I/2010 công ty Cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến ABBank hồ sơ
  vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa xuất
  khẩu.Sau khi thẩm định ,Ngân hàng ABBank đã nhất trí về các số liệu như sau :
  + Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dư án gồm :
  -Chi phí XDCB : 2.500 trđ
  -Tiền mua thiết bị : 3.120 trđ
  -Chi phí XDCB khác : 462 trđ
  +Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án bằng 34 % giá trị dự toán
  của dự án
  + Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi đầu tư là 2.890 trđ.Biết
  rằng sau khi đầu tư thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với trước khi đầu

  +Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng năm là 15%
  +Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án 689,02 trđ
  +Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho ngân
  hàng
  +Nguồn khác dùng để trả nợ hàng năm : 108,775 trđ
  + dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 1/
  7/2010
  Yêu cầu : Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay
  Biết rằng : tài sản bảo đảm có giá trị là 5.000 trđ và tỷ lệ bảo đảm theo quy định
  của NH là 70%

  A/ Bài tập lãi suất
  Khách hàng A vay 100 trđ với thời gian 1 tháng , lãi suất 1 %/ tháng – Khách hầng
  chọn phương thức trả nợ gốc đều 10 kỳ trong tháng – yêu cầu xác định lãi suất
  thực của khoản vay
  B/ Bài tập tín dụng
  Ngày 2/3/2009 công ty gốm sứ Đông Dương gửi đến ABBank A kế hoạch vay
  vốn lưu động quý II/2009 .Sau khi xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II
  của Công ty , NH thống nhất với Công ty các số liệu như sau :
  - Vòng quay vốn lưu động là 3,2 vòng
  - Tài sản lưu động bình quân là 6.600 trđ
  Cuối tháng 3/2009 , NH và Cty đã ký kết HĐTD vốn lưu động qus II/2009 , trong
  đó nêu rõ :
  - Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày
  - Doanh số trả nợ kế hoạch quý II đúng bằng 80% doanh thu quý II/2009
  Từ ngày 1/4/2009 đến cuối ngày 24/4/2009 trên tài khoản cho vay theo hạn mức
  của doanh nghiệp có :
  -Doanh số Phát sinh nợ : 18,500 trđ
  -Doanh số Phát sinh có : 17,200 trđ
  Trong 5 ngày cuối quý II doanh nghiệp có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế như
  sau :
  - Ngày 26/6 vay để trả tiền mua men và bột màu :2.850 trđ và vay thanh toán
  tiền điện SXKD là 185 trđ
  - Ngày 27/6 Vay chi thưởng cho nhân viên là 400 trđ và vay thanh toán tiền
  quảng cáo là 67 trđ

  - Ngày 28/4 thu tiền bán hàng là 2.870 trđ và vay thanh toán tiền mua ô tô là
  500 trđ
  - Ngày 29/6 vay để trả gốc Nh Vietinbank là 1.200 trđ
  - Ngày 30/12 thu tiền gia công cho công ty X là 500 trđ và vay để nộp thuế
  thu nhập doanh nghiệp là 450 trđ
  Yêu cầu :
  1/ Xác định hạn mức tín dụng quý II/2009
  2/Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng ( có
  giải thích )
  Biết rằng “
  -Dư nợ TK cho vay theo HMTD cuối ngày 31/6/2009 là 1.000 trđ
  -Công ty hoạt động bình thường, có tín nhiệm với NH
  -Khả năng nguồn vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của Cty
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. forum hoc vien ngan hang ngan hang thuong mai