Chuỗi event tuần 2 tháng 3 - nhiệt huyết online

giayvabut8/3/14

 1. giayvabut

  giayvabut Member

  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Tham gia ngày
  7/3/14
  Các Chư Vị Quân Chủ Thân Mến!Tiếp nối chuỗi sự kiện tuần 1 với những hoạt động thú vị, BQT game Nhiệt Huyết thân gởi đến các chư vị quân chủ chuỗi sự kiện Tuần 2 Tháng 3 cùng với những hoạt động hấp dẫn và không quên kèm theo đó là những phần thướng giá trị dành cho quý anh hùng.

  Event tuần 2 tháng 3
  Thời gian: 14h ngày 08/3/2014 – 14h ngày 15/3/2014
  Phạm vi: Tất cả các sever

  Event 1: Băng Phong Thiên Lý
  Thời gian: Diễn ra từ 14h ngày 08/3/2014 đến 14h ngày 15/3/2014
  Nội dung:
  1, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp mỗi 150 KNB sẽ nhận được 1 “Khối băng”, trong thương thành có bán “Khối băng” với giá 21 KNB.
  2, Khi event kết thúc (14h ngày 15/3/2014), hệ thống căn cứ vào số lượng “Khối băng” sẽ phát quà cho 50 người chơi có số lượng lớn nhất. Nếu số lượng “Khối băng” giống nhau thì người chơi nào xếp hạng quân chủ cao hơn sẽ được ưu tiên xếp trước

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Xếp hạng sự kiện
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  1
  [/TD]
  [TD]15 Thăng Long Thạch
  1 Thống Lĩnh bảo châu cấp 9
  1 Thiên hồn thạch
  88888 Thú linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  2
  [/TD]
  [TD]10 Thăng Long Thạch
  1 Thống Lĩnh bảo châu cấp 8
  1 Địa hồn thạch
  40000 Thú linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  3
  [/TD]
  [TD]5 Thăng Long Thạch
  1 Thống Lĩnh bảo châu cấp 7
  1 Nhân hồn thạch
  20000 Thú linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  4-10
  [/TD]
  [TD]3 Thăng Long Thạch
  1 Thống Lĩnh bảo châu cấp 6
  8 Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  11-50
  [/TD]
  [TD]1 Thăng Long Thạch
  1 Thống Lĩnh bảo châu cấp 5
  3 Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  3, Sau khi event kết thúc (14h ngày 15/3/2014 đến 14h ngày 18/3/2014), người chơi có thể dùng “Khối băng”, ”Thiên hồn thạch”, “Địa hồn thạch”, “Nhân hồn thạch”, “Thăng long thạch” để đổi phần thưởng:

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Vật phẩm cần
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1111 Khối băng
  1 Thiên hồn thạch
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên bảo mã
  2 Phong vương mật cao
  2 Linh chi ngọc lộ
  2 Hổ cốt linh đan
  2 Xà đảm thần hoàn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]250 Khối băng
  1 Thiên hồn thạch
  [/TD]
  [TD]1 Ngựa cam 100 Xích Thố
  1 Phong vương mật cao
  1 Linh chi ngọc lộ
  1 Hổ cốt linh đan
  1 Xà đảm thần hoàn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]250 Khối băng
  1 Địa hồn thạch
  [/TD]
  [TD]1 Ngựa cam 100 Xích Thố
  1 Phong vương mật cao
  1 Linh chi ngọc lộ
  1 Hổ cốt linh đan
  1 Xà đảm thần hoàn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100 Khối băng
  1 Địa hồn thạch
  [/TD]
  [TD]1 Ngựa cam 80 Tuyệt Ảnh
  1 Hổ cốt linh đan
  1 Xà đảm thần hoàn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100 Khối băng
  1 Nhân hồn thạch
  [/TD]
  [TD]1 Ngựa cam 80 Tuyệt Ảnh
  1 Hổ cốt linh đan
  1 Xà đảm thần hoàn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]40 Khối băng
  1 Nhân hồn thạch
  [/TD]
  [TD]Ngựa cam 50 Chiếu dạ ngọc sư tử
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]27 Khối băng
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên toái phiến
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]16 Khối băng
  [/TD]
  [TD]1 Thú linh đan
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8 Khối băng
  [/TD]
  [TD]4 Cao cấp cường hóa bảo châu
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 Khối băng
  [/TD]
  [TD]5 Trung cấp cường hóa bảo châu
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Khối băng
  [/TD]
  [TD]1 Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Thăng Long Thạch
  [/TD]
  [TD]2 Hồn khí
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Thăng Long Thạch
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên toái phiến
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Người chơi sử dụng thú linh đan sẽ nhận được 20000 thú linh.
  4, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể dùng “Hồn khí” để đổi phần thưởng

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Vật phẩm cần
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]5 Huyền Vũ khí linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]15 Huyền Vũ tinh phách
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]5 Chu Tước khí linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]15 Chu Tước tinh phách
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]5 Bạch Hổ khí linh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 Hồn khí
  [/TD]
  [TD]15 Bạch Hổ tinh phách
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Bảng xếp hạng sự kiện kết thúc vào 14h ngày 15/3/2014
  Event 2: Quà Tặng Cuối Tuần
  Thời gian: Diễn ra từ 14h 8/3/2014 đến 23h59 ngày 9/3/2014
  Nội dung:
  1, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp kim nguyên bảo đạt số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng:

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]KNB nạp
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [TD]Giới hạn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mỗi 300 KNB
  [/TD]
  [TD]8888 Thú linh
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mỗi 9999 KNB
  [/TD]
  [TD]1 Ngự mã tác
  2 Hứa nguyện thạch
  2 Tuyệt phẩm đan dược hạp
  3 Tuyệt thế bảo châu hạp
  10 Thăng long thạch
  [/TD]
  [TD]2 Lần
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  2, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể dùng “Hứa nguyện thạch” và “Ngự mã tác” để đổi phần thưởng:

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Vật phẩm cần
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Ngự mã tác
  [/TD]
  [TD]1 Tuyệt thế cương thằng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Ngự mã tác
  [/TD]
  [TD]1 Hi thế cương thằng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Hứa nguyện thạch
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên bảo kiếm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Hứa nguyện thạch
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên ngọc bội
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 Hứa nguyện thạch
  [/TD]
  [TD]1 Long uyên giới chỉ
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Người chơi sử dụng “Tuyệt thế cương thằng” sẽ nhận được một ngựa cam ngẫu nhiên, bao gồm Long uyên bảo mã
  Người chơi sử dụng “Tuyệt phẩm đan dược hạp” sẽ nhận được một viên thuốc tăng chỉ số vĩnh cửu ngẫu nhiên
  Người chơi sử dụng “Tuyệt thế bảo châu hạp” sẽ nhận được một bảo châu cấp 8 ngẫu nhiên (không bao gồm tinh lực bảo châu)
  Event 3: Quà Tặng Ngày Cuối
  Thời gian: Diễn ra từ 0h đến 23h59 ngày 15/3/2014
  Nội dung:
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp kim nguyên bảo đạt số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng:

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]KNB nạp
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [TD]Giới hạn
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mỗi 3333 KNB
  [/TD]
  [TD]2 Rương trang bị long uyên
  88 Tẩy tủy đan
  555 Lễ kim
  1 Huyễn diệt trọng ảnh kích (vũ khí cam 120)
  [/TD]
  [TD]2 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Event 4: Anh hùng lâu
  Thời gian: Diễn ra từ 14h ngày 08/3/2014 đến 14h 15/3/2014
  Nội dung:
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ chỉ định sẽ nhận được phần thưởng:

  [TABLE="width: 623, align: center"]
  [TR]
  [TD]Mục tiêu
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [TD]Điều kiện xuất hiện
  [/TD]
  [TD]Loại nhiệm vụ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 4 lần
  [/TD]
  [TD]1 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Sự kiện bắt đầu
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 8 lần
  [/TD]
  [TD]1 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 12 lần
  [/TD]
  [TD]2 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 16 lần
  [/TD]
  [TD]2 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 20 lần
  [/TD]
  [TD]2 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 25 lần
  [/TD]
  [TD]3 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thông qua AHL 30 lần
  [/TD]
  [TD]5 Phong bá phiến
  10 Trị quân chi đạo
  [/TD]
  [TD]Hoàn thành nhiệm vụ trước
  [/TD]
  [TD]Nhiệm vụ làm 1 lần
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Event 5: Phong Bá Vũ Sư
  Thời gian: Diễn ra từ 14h ngày 08/3/2014 đến 14h 15/3/2014
  Nội dung:
  1, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi trung thu 15v tài nguyên đất hoang có cơ hội nhận được 1 “Vũ sư phù”, mỗi ngày nhận được tối đa 10 cái.
  2, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ mỗi 20 KNB sẽ nhận được 1 “Vũ sư phù”, trong thương thành có bán “Phong bá phiến” với giá 25 KNB.
  3, Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể dùng “Vũ sư phù” và “Phong bá phiến” để đổi phần thưởng

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Vật phẩm cần
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Phong bá phiến
  5 Vũ sư phù
  [/TD]
  [TD]1 Kỳ vũ lễ hạp
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 Phong bá phiến
  [/TD]
  [TD]1 Cấp hành quân lệnh
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12 Vũ sư phù
  [/TD]
  [TD]1 Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  3, Người chơi sử dụng “Kỳ vũ lễ hạp” sẽ nhận được một trong các phần thưởng sau:

  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]Tên vật phẩm
  [/TD]
  [TD]Số lượng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lễ kim
  [/TD]
  [TD]2013
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tuyệt thế bảo châu hạp
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [TD]15
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cao cấp vũ khúc tinh phù
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dạ minh châu
  [/TD]
  [TD]15
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Phỉ thúy
  [/TD]
  [TD]15
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngọc thạch
  [/TD]
  [TD]15
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Trung cấp cường hóa bảo châu
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tẩy tủy đan
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thanh nang thư
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Event 6: Nhiệt Huyết Nạp Tin
  Thời gian: Diễn ra từ 14h ngày 08/3/2014 đến 14h 15/3/2014
  Nội dung:
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp KNB đạt số lượng nhất định sẽ nhận được quà hệ thống:
  (chú ý: mức nạp được tính từ thời điểm bắt đầu sự kiện)
  [TABLE="width: 594"]
  [TR]
  [TD]Số KNB nạp
  [/TD]
  [TD]Phần thưởng
  [/TD]
  [TD]Chi tiết
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nạp lần đầu
  [/TD]
  [TD]8 Linh thông cam thảo
  [/TD]
  [TD]Mỗi người chỉ được 1 lần
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 20 KNB
  [/TD]
  [TD]1 Vũ sư phù
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 150 KNB
  [/TD]
  [TD]1 Khối băng
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 333 KNB
  [/TD]
  [TD]5000 Tiền đồng
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 666 KNB
  [/TD]
  [TD]15 Xảo tượng phù
  8 Kim cương toản
  [/TD]
  [TD]Mỗi người chỉ được 3 lần
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 1111 KNB
  [/TD]
  [TD]20 Cao cấp cường hóa bảo châu
  [/TD]
  [TD]Mỗi người chỉ được 3 lần
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 2222 KNB
  [/TD]
  [TD]20 Trung cấp cường hóa bảo châu
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 3333 KNB
  [/TD]
  [TD]25 Tọa kỵ cương thằng
  [/TD]
  [TD]Mỗi người chỉ được 2 lần
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 5555 KNB
  [/TD]
  [TD]1 Mưu trí bảo châu cấp 8
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 8888 KNB
  [/TD]
  [TD]6 LU Toái phiến
  [/TD]
  [TD]Nạp nhiều nhận nhiều
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tích lũy nạp đủ mỗi 9999 KNB
  [/TD]
  [TD]1 Thống soái bảo châu cấp 9
  [/TD]
  [TD]Mỗi người chỉ được 1 lần
  [/TD]
  [TD] [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Chú ý: Vật phẩm sự kiện “Khối băng”, “Thăng long thạch”, “Thiên hồn thạch”, “Địa hồn thạch”, “Nhân hồn thạch”, “Vũ sư phù”, “Phong bá phiến”, “Kỳ vũ lễ hạp”, “Tuyệt thế cương thằng”, “Hi thế cương thằng”, “Ngự mã tác”, “Hồn khí”, “Thú linh đan”, “Tuyệt phẩm đan dược hạp”, “Tuyệt thế bảo châu hạp”, “Hứa nguyện thạch” sẽ bị thu hồi vào 14h ngày 18/3/2014