co ai giup minh giai bai tap ttck voi.cam on

phanthinhuy18/4/14

 1. phanthinhuy

  phanthinhuy New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  18/4/14
  · Bài 1: Nhà đầu tư tư A mua quyền chọn bán 10.000 cổ phiếu ABC với giá thực hiện là 25.000 đồng/CP. Phí quyền chọn chiếm 5% giá trị hợp đồng. Hãy tính lợi nhuận của nhà đầu tư khi giá thị trường là: 21.000 đồng; 23.000 đồng; 24.000 đồng và 25.000 đồng.
  BÀI 2: Ngày 31/10/2010, một nhà đầu tư mua một quyền chọn mua 3.000 cổ phiếu ABC với giá 70.000 đồng vào ngày X. Phí quyền chọn 1% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư sẽ làm gì và tính kết quả theo hành động của Nhà đầu tư: Nếu đến ngày X giá thị trường cổ phiếu là: a/ 70.000 đồng b/ 60.000 đồng c/ 75.000 đồng
   
 2. damvandat.ck.neu

  damvandat.ck.neu New Member

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  23/6/14
  Chào bạn!Bạn có thể giải 2 bài toán này như sau:

  Bài 1:
  Giá mua quyền chọn bán thực hiện theo hợp động là : 25.000x5%=7.500
  Số tiền thu được khi bán = Giá thực hiện - phí=25.000-7.500=17.500

  Lợi nhuân = Số tiền thu được - Giá bán tính theo thị trường
  TH1 giá thị trường là 21.000: Lợi nhuận bằng 10.000x17.500 - 10.000x21.000 = 32.500.000
  Bạn làm tương tự trong các Th còn lại nhé
  Bài 2:
  Phí mua quyền chọn mua là= 3.000x70.000x1%=2.100.000
  Phí mua của 1 cp sẽ là :700
  Vậy nếu tính theo giá hợp đồng thì nếu thực hiện hợp đồng người mua này sẽ phải mua cp với giá=70.000+700=70.700
  Vì phí là cố định nên khi thực hiện theo giá thị trường thì người này vẫn bị mất phí vậy tổng tiền nếu mua theo thị trường=giá thị trường +700
  Vậy Lãi = giá thị trường + 700- 70.700 =giá thị trường - 70.000
  Vậy nếu lãi >0 tức giá thị trường >70.000 thì ta thực hiện theo giá hợp đồng

  nếu lãi <0 tức giá thị trường <70.000 thì ta thực hiện theo thị trường
  Nếu lãi = 0 tưc giá thị truong = 70.000 bạn có thể thực hiện theo hợp đồng howacj thị truongf đều dk và khi đó bạn bị lỗ khoản phí do mua quyền 700/1 cp
   
  Last edited by a moderator: 23/6/14